Privátne

Vyhlásenie spoločnosti GAMO a.s. o ochrane osobných údajov
 

Spoločnosť GAMO vydáva Vyhlásenie o ochrane osobných údajov verejne, aby vás oboznámila sa svojou politikou a praktikami v oblasti ochrany osobných údajov a s možnosťami vášho výberu spôsobu zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Vyhlásenie je dostupné na našej domovskej stránke a v dolnej časti každého zobrazeného dokumentu pod názvom Ochrana osobných údajov.

GAMO a.s. sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať vaše osobné údaje. Celá webová stránka www.gamo.sk a jej jednotlivé sekcie sú štruktúrované a navrhnuté tak, aby ste si mohli ich obsah prehliadnuť bez nutnosti zadávať vaše osobné údaje. Týmito údajmi rozumieme vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne/faxové číslo a emailovú adresu. 
Existuje ale technológia nazývaná "cookies", ktorá sa môže použiť, aby vám poskytla upravené informácie z webovej stránky. 

Aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame, aká je ich ochrana

Údaje, ktoré o návštevníkovi webovej stránky zhromažďujeme, sa delia do dvoch skupín:

  • osobné údaje, na základe ktorých je možné identifikovať osobu
    • Osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované o návštevníkoch webovej stránky GAMO a.s., sú meno a priezvisko, adresa, a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefón. Uvedenie jedného či viacerých osobných údajov záleží na konkrétnom účele spracúvania, vo vybraných prípadoch je formulár nastavený tak, že aspoň jeden kontaktný údaj je povinný. Na základe takto získaných osobných údajov je možné identifikovať konkrétnu osobu, najmä pre potreby obchodných vzťahov.
    • osobným údajom majú prístup len oprávnení zamestnanci spoločnosti GAMO a.s., ktorí sa zaviazali dodržiavať zásady práce s týmito údajmi. Tieto informácie budú použité za účelom odpovede na vaše otázky, poskytnutia aktuálnych informácií o službách a poskytovaných výhodách. Vaše údaje budú môcť byť použité aj na vykonanie zákazníckeho prieskumu, či na poskytnutie marketingových informácií, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé. Vždy vám však dáme možnosť nepovoliť takéto kontakty spojené s prieskumom trhu či priamym marketingom. Údaje nebudú použité na žiadne priame obchodné rokovanie ani na nevyžiadanú reklamu.
  • Štatistické informácie, bez možnosti priamej či nepriamej identifikácie
    • Medzi tieto informácie patria typ prehliadača, celková dĺžka času stráveného na webovej stránke, počet navštívených stránok, zemepisná poloha, ...
    • Takéto informácie budú použité na analýzu prevádzky a na optimalizáciu našej webovej stránky, ako aj na poskytnutie individuálneho obsahu webovej stránky návštevníkovi. Zvyčajne ide o údaje získané pomocou technológie "cookies".

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám vaše osobné údaje, uisťujeme vás, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako nášho zákazníka. Spoločnosť GAMO sa zaväzuje, že získané osobné údaje neposkytne, ani nesprítupní či nezverejní tretím stranám. Ak sa nerozhodnete inak, alebo ak zákon nebude vyžadovať inak, tieto údaje budú použité výhradne spoločnosťou GAMO vyššieuvedeným spôsobom. Vyhradzujeme si právo kombinovať údaje získané online s informáciami, ktoré nám poskytnete v rámci obchodných vzťahov. 
Spoločnosť GAMO sa zaväzuje zabezpečiť a ochrániť vaše osobné údaje voči neoprávnenému prístupu či prezradeniu. Za týmto účelom sme zaviedli zodpovedajúce technické, organizačné, ako aj personálne opatrenia v zmysle požiadaviek zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Odkazy na webové stránky iných spoločností
Kvôli vášmu pohodliu na našej webovej stránke používame odkazy na webové stránky iných spoločností. Politika ochrany osobných údajov tu môže byť iná, než na stránkach spoločnosti GAMO, a preto vám odporúčame zistiť ich prístup k ochrane osobných údajov skôr, než im poskytnete svoje osobné údaje.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť