Zdravotníctvo

Aesculap

Nemocničné informačné systémy (NIS) obsahujú informácie o pacientoch, diagnózach, terapii a priebehu hospitalizácie. Naše riešenie Aesculap umožní integrovať do NIS interaktívne vyhodnocovanie interakcií a kontraindikácií. Pre lekára to prináša podporu pre rozhodovanie v oblasti medikácie – dokáže využívať podporu liekového expertného systému. Integrácia je formou sprístupnenia údajov expertného liekového systému cez softvérové prepojenie na báze API.

Plánovanie procedúr

Informačný systém slúžiaci prioritne na plánovanie a následnú evidenciu návštev pacientov v jednotlivých ambulanciách zdravotníckeho zariadenia. Umožňuje optimálne naplánovať návštevu (vyšetrenie, procedúru, konzultáciu) prihliadajúc na možnosti zdravotníckeho zariadenia a požiadavky pacienta. Šetrí čas pacientovi a efektívne organizuje čas zdravotníckemu zariadeniu.

IT infraštruktúra v cloude

V súčasnosti môže každá organizácia prostredníctvom cloudových riešení prevádzkovať taký IT systém, ktorý bol donedávna dostupný iba pre veľké spoločnosti. GAMO Cloud umožňuje vybudovať a prevádzkovať IT systém v cloude presne podľa vašich požiadaviek na výkon, dostupnosť, či softvérové licencie. O všetko ostatné sa postaráme u nás, vrátane garantovanej dostupnosti, vysokej bezpečnosti a profesionálneho dohľadu nad vašimi systémami a službami.

Hodnotenie starostlivosti

Spokojnosť pacienta je jedným z dôležitých ukazovateľov kvality zdravotníckych služieb. V snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť sa zdravotnícke zariadenia pravidelne obracajú na pacientov so žiadosťou o hodnotenie poskytnutej starostlivosti. Pri ručnom vyhodnocovaní papierových dotazníkov je časová náročnosť priamo úmerná počtu spracovávaných hárkov. Pomocou softvérového nástroja TAP System® je možné získať objektívne informácie bez zbytočnej administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť