Školstvo

Inteligentné WiFi

Potrebujete na svojej škole či internáte spoľahlivú a zabezpečenú WiFi s možnosťou administrácie z jedného miesta? WiFi sieť, ktorá je rýchla, s minimálnymi výpadkami a kde viete nastavovať prístup študentov ku stránkam ktoré navštevujú? Všetky tieto požiadavky rieši WiFi na báze produktu Meraki od Cisco Systems. Je to robustné riešenie s množstvom vstavaných funkcionalít už v základnom vyhotovení. Štatistiky prístupov aj objemy prenesených údajov ľahko získate prostredníctvom web rozhrania. Okrem iných možností dokážete aj časovo obmedziť dobu, kedy majú študenti internet prístupný.

Konsolidácia IT - konzultácie

Cieľom konsolidovanej IT infraštruktúry je systém, ktorý poskytuje vysokú dostupnosť, dátovú bezpečnosť a odolnosť voči výpadkom. V GAMO pristupujeme k riešeniam IT infraštruktúry presne podľa tohto cieľa. Iba takto vytvorený systém dokáže poskytovať kvalitné služby pre všetkých používateľov, podporuje bezproblémovú prevádzku a znižuje celkové náklady na vlastníctvo IKT. Tiež sa dokáže pružne prispôsobovať meniacim sa požiadavkám v budúcnosti.

Prijímačky - testovanie - ankety

Univerzity a stredné školy každoročne organizujú prijímacie pohovory, kde si vyberajú uchádzačov o štúdium. Proces prijímacích skúšok je plne podporovaný aplikáciou TAP System® - od zadania otázok cez vygenerovanie odpoveďového hárka až po vyhodnotenie výsledkov. Aplikácia má zvýšenú bezpečnosť a verifikáciu, preto je možné garantovať bezproblémový priebeh skúšok, ako aj hodnovernosť a rýchlosť spracovaných výsledkov. Anonymita uchádzačov je plne zabezpečená.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť