Priemysel

IT infraštruktúra v cloude

Priemysel je v súčasnosti podporovaný a tým aj závislý na využívaní rôznych IT systémov. Vybudovanie vlastného IT systému s takmer 100%-nou dostupnosťou si vyžaduje rozsiahle investície. Cloudové riešenia dokážu byť súčasťou takýchto systémov, a plniť špecifické úlohy, nevyžadujú vstupné investície a znižujú celkové náklady na vlastníctvo IT (označované ako TCO).
GAMO Cloud umožňuje vybudovať a prevádzkovať IT systém v cloude presne podľa vašich požiadaviek na výkon, dostupnosť, či softvérové licencie. O všetko ostatné sa postaráme u nás, vrátane garantovanej dostupnosti, vysokej bezpečnosti a profesionálneho dohľadu nad vašimi systémami a službami.

Dohľad nad IT technikou

Priebežný monitoring IT systémov dokáže rozpoznať neštandardné správanie informačného systému a predísť tak výpadku IT infraštruktúry alebo softvérovej aplikácie. Naši operátori dokážu problém identifikovať a začať riešiť ešte skôr, ako užívatelia zistia spomalenie či úplnú nedostupnosť. Výsledkom je eliminácia výpadkov a bezproblémová prevádzka systému. Garantujeme tiež odstránenie problému v zmluvne dohodnutom čase formou uzatvorenia SLA zmluvy.

GIS

Geografický informačný systém určený pre podporu používateľov v sektore sieťových odvetví – vodárenstvo, transport ropy a plynu. Naše riešenia RIS 2 a AQIS 2 sú modernými technickými a environmentálnymi systémami určenými na podporu prevádzkovania a údržby potrubných systémov. Umožňujú užívateľom a operátorom spravovať, tvoriť dizajn a udržiavať potrubia. Prostredníctvom GIS dokážu operátori rýchlo pristupovať k informáciám z rôznych oblastí podniku v spojitosti s ich geografickou lokalizáciou na rôznych typoch objektov.

Zálohovanie údajov v cloude

Zálohovanie údajov v GAMO Cloud umožňuje ukladať aktuálnu kópiu Vašich virtualizovaných aplikácií v našom cloud centre s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov do Vašej infraštruktúry v prípade potreby. Oproti tradičným riešeniam zálohy, replikácie a obnovy, GAMO Cloud Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť. Dáta sú pritom vždy na Slovensku, v jednom z najbezpečnejších dátových centier.

Audit IS

Cieľom auditu je identifikácia priestoru na zlepšenie fungovania informačného systému. Jeho výsledkom je návrh opatrení, ktoré budú viesť k rastu efektivity spracovania informácií, k optimálnemu nákupu softvérových licencií, k rozvoju IS vychádzajúceho z charakteru reálneho dátového toku v zmysle kompetenčných požiadaviek vymedzených profesijných oblastí.

GAP analýza - vzdelávanie

GAP analýza porovnáva požadované kompetencie a stanovené ciele pre výkon pracovnej pozície so subjektívnym hodnotením, čím poskytuje informácie pre vytvorenie rozvojového programu zamestnanca. Výsledkom je podklad pre vzdelávacie kurzy presne podľa potrieb. Rovnakou metodikou je uvažované o nastavení cieľov pre ďalšiu oblasť vzdelávania, ktorou je zvyšovanie kvalifikácie a zručností zamestnanca. 
Uskutočnenie GAP analýzy je výhodné pomocou nástroja TAP System®. Dokáže automatizovane vyhodnotiť dotazníky v papierovej, ako aj elektronickej podobe.

Dotazníkové hodnotenia

Tiež používate dotazníky na získavanie spätnej väzby od svojich zamestnancov či zákazníkov? Automatizovaným spracovaním odpovedí ušetríte čas a zrýchlite vyhodnotenie výsledkov. Softvérová aplikácia TAP System® vie vyhodnotiť otázky z papierových odpoveďových hárkov a spracovať ich do prehľadných tabuliek a grafov. Postačuje k tomu skener a počítač. Výsledky sú otázkou pár kliknutí.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť