Obchod a služby

IT infraštruktúra v cloude

V súčasnosti môže každá firma prostredníctvom cloudových riešení prevádzkovať taký IT systém, ktorý bol donedávna dostupný iba pre veľké spoločnosti. GAMO Cloud umožňuje vybudovať a prevádzkovať IT systém v cloude presne podľa vašich požiadaviek na výkon, dostupnosť, či softvérové licencie. O všetko ostatné sa postaráme u nás, vrátane garantovanej dostupnosti, vysokej bezpečnosti a profesionálneho dohľadu nad vašimi systémami a službami.

Office 365

Bezpečný a profesionálny e-mail, zdieľanie a spoločná práca na jednom dokumente, možnosť efektívne komunikovať s kolegami či zákazníkmi. To sú hlavné vlastnosti riešenia Office 365 od spoločnosti Microsoft. K dispozícii máte vždy najnovšiu verziu kancelárskych aplikácií, ako aj dostupnosť na tabletoch a smartfónoch. Samotná inštalácia Office 365 nie je zložitá. Pre zachovanie kontinuity s existujúcim riešením je však potrebné migrovať nastavenia používateľov, ich mailové schránky a pracovné skupiny. GAMO vie pomôcť každému, kto sa rozhodne využívať Office 365.

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) dokáže z veľkého množstva údajov získať konzistentné, relevantné a aktuálne údaje o vybraných činnostiach alebo procesoch. Nezáleží pritom či sú v jednom, alebo vo viacerých systémoch, či dokonca v Excel tabuľkách. Vďaka využitiu kancelárskych aplikácií sú tieto údaje interaktívne vizualizované. Navyše nástrojmi Office 365 – Power BI sú k dispozícii aj na mobilnom zariadení a online aktualizované. GAMO tieto riešenia nielen implementuje u svojich zákazníkov, ale aj aktívne využíva vo forme manažérskeho informačného systému. 

Inteligentné WiFi

Potrebujete centralizované WiFi s administráciou z jedného miesta? WiFi sieť, ktorá poskytuje viacero samostatných druhov prístupu (napríklad prístup pre zamestnanca iný ako prístup návštevníka)? Alebo ste obchodník a Vašim zámerom je poskytnúť zákazníkom otvorenú WiFi sieť, z ktorej môžete aktívne profitovať? Všetky tieto požiadavky rieši WiFi na báze produktu Meraki od Cisco Systems. Je to robustné riešenie s množstvom vstavaných funkcionalít už v základnom vyhotovení. Štatistiky prístupov aj objemy prenesených údajov ľahko získate prostredníctvom web rozhrania, alebo ako súčasť Business Intelligence riešenia.

Zálohovanie údajov v cloude

Zálohovanie údajov v GAMO Cloud umožňuje ukladať aktuálnu kópiu Vašich virtualizovaných aplikácií v našom cloud centre s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov do Vašej infraštruktúry v prípade potreby. Oproti tradičným riešeniam zálohy, replikácie a obnovy, GAMO Cloud Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť. Dáta sú pritom vždy na Slovensku, v jednom z najbezpečnejších dátových centier.

Dohľad nad IT technikou

Priebežný monitoring IT systémov dokáže rozpoznať neštandardné správanie informačného systému a predísť tak výpadku IT infraštruktúry alebo softvérovej aplikácie. Naši operátori dokážu problém identifikovať a začať riešiť ešte skôr, ako užívatelia zistia spomalenie či úplnú nedostupnosť. Výsledkom je eliminácia výpadkov a bezproblémová prevádzka systému. Garantujeme tiež odstránenie problému v zmluvne dohodnutom čase formou uzatvorenia SLA zmluvy.

Office 365 - školenia používateľov

Office 365 umožňuje moderné spôsoby spolupráce, avšak vyžaduje si zmenu v pracovných návykoch. Napríklad namiesto posielania dokumentu formou prílohy je možné zdieľať ho vo svojom OneDrive disku. Školenia od nás pomôžu bezproblémovo zvládnuť tieto procesy a zabezpečia, že dokážete reálne využiť potenciál, ktorý Office 365 ponúka. Školenia pripravujeme podľa individuálnych potrieb, alebo ako univerzálne kurzy pre otvorené skupiny.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť