Kultúra

GAMO Smart zóna

Používanie smartfónov prináša nové pohľady na podporu kultúry, návštevníkov či celého cestovného ruchu. Mobilné aplikácie v spolupráci s malými vysielačmi vedia používateľa navigovať v budovách, upozorniť na vybrané exponáty či poskytnúť rozšírené informácie o objekte, kde sa práve návštevník nachádza. Sú ideálnym doplnkom pre múzeá a galérie. Zahraniční návštevníci tiež určite ocenia aj možnosť prepnúť aplikáciu do angličtiny, alebo iného preferovaného jazyka.

Inteligentné siete

Potrebujete centralizované WiFi s administráciou z jedného miesta? WiFi sieť, ktorá poskytuje viacero samostatných druhov prístupu (napríklad prístup pre zamestnanca iný ako prístup návštevníka)? Všetky tieto požiadavky rieši WiFi na báze produktu Meraki od Cisco Systems. Je to robustné riešenie s množstvom vstavaných funkcionalít už v základnom vyhotovení. Štatistiky prístupov aj objemy prenesených údajov ľahko získate prostredníctvom web rozhrania, alebo ako súčasť Business Intelligence riešenia.

Office 365

Bezpečný a profesionálny e-mail, zdieľanie a spoločná práca na jednom dokumente, možnosť efektívne komunikovať s kolegami či zákazníkmi. To sú hlavné vlastnosti riešenia Office 365 od spoločnosti Microsoft. K dispozícii máte vždy najnovšiu verziu kancelárskych aplikácií, ako aj dostupnosť na tabletoch a smartfónoch. Samotná inštalácia Office 365 nie je zložitá. Pre zachovanie kontinuity s existujúcim riešením je však potrebné migrovať nastavenia používateľov, ich mailové schránky a pracovné skupiny. GAMO vie pomôcť každému, kto sa rozhodne využívať Office 365.

IT služby

Ak ste malá alebo aj väčšia organizácia, vieme prevziať zodpovednosť nad vašim IT vybavením a vykonávať činnosti zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku. Váš IT administrátor sa tak môže venovať rozvoju informačných systémov, denné rutinné úlohy zabezpečí naša služba. Ak prevádzkujete informačné systémy 24 hodín denne, naše zákaznícke centrum je Vám k dispozícii počas celej tejto doby. Vzdialeným prístupom dokážeme vyriešiť väčšinu úloh, v prípade vážnejšej poruchy zasiahne technický špecialista priamo u Vás.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť