Inteligentné mestá

Inteligentné WiFi

Potrebujete centralizované WiFi s administráciou z jedného miesta? WiFi sieť, ktorá poskytuje viacero samostatných druhov prístupu (napríklad prístup pre zamestnanca iný ako prístup návštevníka)? Alebo ste obchodník a Vašim zámerom je poskytnúť zákazníkom otvorenú WiFi sieť, z ktorej môžete aktívne profitovať? Všetky tieto požiadavky rieši WiFi na báze produktu Meraki od Cisco Systems. Je to robustné riešenie s množstvom vstavaných funkcionalít už v základnom vyhotovení. Štatistiky prístupov aj objemy prenesených údajov ľahko získate prostredníctvom web rozhrania, alebo ako súčasť Business Intelligence riešenia.

GAMO Smart zóna

Používanie smartfónov prináša nové pohľady na podporu obchodu, marketingu či cestovného ruchu. Mobilné aplikácie v spolupráci s malými vysielačmi vedia používateľa navigovať v budovách, upozorniť na vybrané produkty či poskytnúť rozšírené informácie o pamiatkach. Sú ideálnym doplnkom pre obchodníkov, obchodné centrá, ale aj pre múzeá a galérie. Využitie si nájdu aj v koncepte digitálneho mesta, upozornia na atrakcie v meste, zatraktívnia prehliadku mesta.

Zálohovanie údajov v cloude

Zálohovanie údajov v GAMO Cloud umožňuje ukladať aktuálnu kópiu Vašich virtualizovaných aplikácií v našom cloud centre s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov do Vašej infraštruktúry v prípade potreby. Oproti tradičným riešeniam zálohy, replikácie a obnovy, GAMO Cloud Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť. Dáta sú pritom vždy na Slovensku, v jednom z najbezpečnejších dátových centier..

Dohľad nad IT technikou

Priebežný monitoring IT systémov dokáže rozpoznať neštandardné správanie informačného systému a predísť tak výpadku IT infraštruktúry alebo softvérovej aplikácie. Naši operátori dokážu problém identifikovať a začať riešiť ešte skôr, ako užívatelia zistia spomalenie či úplnú nedostupnosť. Výsledkom je eliminácia výpadkov a bezproblémová prevádzka systému. Garantujeme tiež odstránenie problému v zmluvne dohodnutom čase formou uzatvorenia SLA zmluvy.

IT služby

Ak ste malá alebo aj väčšia organizácia, vieme prevziať zodpovednosť nad vašim IT vybavením a vykonávať činnosti zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku. Váš IT administrátor sa tak môže venovať rozvoju informačných systémov, denné rutinné úlohy zabezpečí naša služba. Ak prevádzkujete informačné systémy 24 hodín denne, naše zákaznícke centrum je Vám k dispozícii počas celej tejto doby. Vzdialeným prístupom dokážeme vyriešiť väčšinu úloh, v prípade vážnejšej poruchy zasiahne technický špecialista priamo u Vás.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť