Hotely a turizmus

Inteligentné siete

Potrebujete centralizované WiFi s administráciou z jedného miesta? WiFi sieť, ktorá poskytuje viacero samostatných druhov prístupu (napríklad prístup pre kongresovú miestnosť, reštauráciu, foyer, prípadne prístup pre vlastných pracovníkov)? Všetky tieto požiadavky rieši WiFi na báze produktu Meraki od Cisco Systems. Je to robustné riešenie s množstvom vstavaných funkcionalít už v základnom vyhotovení. Štatistiky prístupov aj objemy prenesených údajov ľahko získate prostredníctvom web rozhrania, alebo ako súčasť Business Intelligence riešenia.

Dotazníkové hodnotenia

Tiež používate dotazníky na získavanie spätnej väzby od svojich zamestnancov či zákazníkov? Automatizovaným spracovaním odpovedí ušetríte čas a zrýchlite vyhodnotenie výsledkov. Softvérová aplikácia TAP System® vie vyhodnotiť otázky z papierových odpoveďových hárkov a spracovať ich do prehľadných tabuliek a grafov. Postačuje k tomu skener a počítač. Výsledky sú otázkou pár kliknutí.

IT služby

Ak ste malá alebo aj väčšia organizácia, vieme prevziať zodpovednosť nad vašim IT vybavením a vykonávať činnosti zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku. Váš IT administrátor sa tak môže venovať rozvoju informačných systémov, denné rutinné úlohy zabezpečí naša služba. Ak prevádzkujete informačné systémy 24 hodín denne, naše zákaznícke centrum je Vám k dispozícii počas celej tejto doby. Vzdialeným prístupom dokážeme vyriešiť väčšinu úloh, v prípade vážnejšej poruchy zasiahne technický špecialista priamo u Vás.

Office 365

Bezpečný a profesionálny e-mail, zdieľanie a spoločná práca na jednom dokumente, možnosť efektívne komunikovať s kolegami či zákazníkmi. To sú hlavné vlastnosti riešenia Office 365 od spoločnosti Microsoft. K dispozícii máte vždy najnovšiu verziu kancelárskych aplikácií, ako aj dostupnosť na tabletoch a smartfónoch. Samotná inštalácia Office 365 nie je zložitá. Pre zachovanie kontinuity s existujúcim riešením je však potrebné migrovať nastavenia používateľov, ich mailové schránky a pracovné skupiny. GAMO vie pomôcť každému, kto sa rozhodne využívať Office 365

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť