Správy zo SecTec Security Day

Správy zo SecTec Security Day

Ak sa zaujímate o sofistikované bezpečnostné riešenia, sledujete trendy v oblasti cloudových technológií alebo Vás zaujíma problematika GDPR, určite ste sa s nami stretli počas SecTec Security Day 2018
GAMO ako partner konferencie prispel do programu 2. dňa prezentáciou Aspekty GDPR v prostredí slovenského cloudu.

Nariadenie GDPR stanovuje požiadavky na aplikáciu primeraných technických opatrení na ochranu osobných údajov. Môžu cloudové služby pomôcť spoločnostiam splniť určité požiadavky GDPR?
Je súlad s GDPR iba výsadou globálnych poskytovateľov cloudových služieb, alebo ho dokáže garantovať aj slovenský poskytovateľ?

 

Aspekty GDPR v prostredí slovenského cloudu | Erik Kirschner, Zuzana Omelková, GAMO a.s.
Ak ste sa nestihli zúčastniť konferencie a máte otázky k možnostiam a výhodám, ktoré cloud computing prináša z pohľadu GDPR. Naši konzultanti v tejto oblasti ich radi zodpovedajú.

KONTAKTUJTE NÁS »

 


SecTec Security Day 2018 | 20.3.-21.3.2018  | Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 2410/1, 851 04 Bratislava
 

Dátum : 21.03.2018 Autor : GAMO Značky: Cloud GAMO