Dopyt po cloude rastie

Dopyt po cloude rastie

Čoraz viac firiem využíva cloud, získava im viac ako 100 hodín práce a zvyšuje zabezpečenie.

Slovenské firmy čoraz častejšie vo svojom podnikaní využívajú cloud, dopyt po ňom podľa IT spoločnosti GAMO od minulého roku dvojnásobne vzrástol. Prechodom do cloudu firmy zlepšujú svoju ochranu pred kybernetickým útokom, odstraňujú komplikovanú obmenu hardvéru i softvéru, ale predovšetkým šetria náklady a objem práce vynakladanej na prevádzku IT infraštruktúry. Vďaka cloudu tak firmy dokážu získať v priemere viac než 100 hodín mesačne, ktoré môžu IT administrátori využiť na podporu a rozvoj core business služieb spoločnosti.
Čoraz viac slovenských firiem prechádza do cloudu. Dôvodom je zefektívnenie podnikových procesov, uľahčenie prístupu k aplikáciám z rôznych zariadení, zabezpečenie citlivých dát, ale najmä úspora nákladov. Používateľsky pohodlný cloud tak nahrádza tradičný spôsob správy IT infraštruktúry, ktorý zahŕňal zabezpečenie samotnej prevádzky firemnej serverovne spolu s komplikovaným plánovaním, nákupom, inštaláciou a konfigurovaním IT vybavenia. „Firmy vďaka cloudu získavajú v priemere až 100 hodín kapacít IT špecialistov mesačne. Majú tak viac priestoru venovať sa podpore a rozvoju biznisu, čo má pre ne vysokú pridanú hodnotu,“ vysvetľuje Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO, ktorá sa špecializuje na cloudové riešenia na mieru firmám.

Spoľahlivá ochrana citlivých dát
Väčšina firiem, od menších lokálnych spoločností až po nadnárodné koncerny, využíva tzv. privátny cloud. Teda taký, kde cloudová infraštruktúra slúži výhradne jednej organizácii. Ideálny je napríklad pre kritické systémy bánk a poisťovní, ale aj všade tam, kde je nevyhnutná ochrana citlivých informácií. Kybernetické riziká sú čoraz sofistikovanejšie, firmy na ne preto reagujú efektívnejším zabezpečením svojich dát. „Cloud v tomto smere výrazne prevyšuje tradičný model firemnej infraštruktúry. Špecializované datacentrá totiž chránia dáta pred stratou pomocou najmodernejších technológií s najvyšším štandardom. Spĺňajú prísne fyzické zabezpečenie, ako aj ochranu pred požiarom a vodou alebo sieťovú bezpečnosť,“ popisuje Ivan Luby.

Virtuálna pracovná plocha
Bežným využitím cloudu vo firmách je napríklad riešenie Microsoft Office 365 na ukladanie e-mailov a zdieľanie dokumentov medzi pracovníkmi. Vďaka cloudovým službám je možné používať aj rôzne aplikácie, ako sú ERP systémy, CRM aplikácie, ale napríklad aj ovládať linku v inteligentnej továrni. „Veľkou výhodou cloudu je aj možnosť využívať tzv. virtual desktop. Vďaka tejto virtuálnej pracovnej ploche môžu zamestnanci pracovať na jednoduchých počítačoch s nízkym výkonom a spotrebou energie, keďže všetky náročné operácie sa odohrávajú v prostredí výkonného cloudu,“ dodáva Ivan Luby.

 

 

 

Dátum : 26.09.2018 Autor : GAMO Značky: Cloud GAMO Tlačové správy