Monitoring

Prioritou IT je v súčasnosti podpora biznis procesov a maximálna úroveň automatizácie rutinných činností. Prehľad o stave IT systémov a aplikácií už poskytuje takmer každý výrobca technológií vo svojom vlastnom monitorovacom systéme, je však zložité integrovať ich do unifikovaného nástroja.

Ku virtuálnym serverom a aplikáciám prevádzkovaným v cloude, ale aj v inej, hoci aj nevirtualizovanej infraštruktúre, poskytujeme nepretržitý monitoring systémov a služieb naším dohľadovým systémom. Zákazníci majú možnosť monitorovať svoje systémy na diaľku v unifikovanom nástroji cez web aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Pre systémy v GAMO Cloud je k dispozícii možnosť výberu z dvoch úrovní monitorovania - Basic alebo Premium. Úroveň Premium je rozšírením základnej úrovne Basic o služby riešenia vzniknutých incidentov v súlade s dohodnutým postupom.

VIAC »KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť