Migrácia do cloudu

Správne vypracovaná migračná stratégia je návodom alebo presnejšie postupnosťou krokov, ktorých dodržanie znamená úspešný prechod na cloudové riešenie. Jej súčasťou sú plány nákladov, ako aj dopad výsledkov migrácie na organizáciu, jej systémy a používateľov.

Aby bol prechod do cloudu „bezbolestný“, musí byť migrácia dôkladne premyslená a realizovaná skúsenými špecialistami. Nie každý poskytovateľ cloudových riešení Vám dokáže poskytnúť kvalifikovanú asistenciu pri migrácii.

Aby ste počas migrácie predišli neočakávaným problémom, obráťte sa na nás. Spolu navrhneme a zrealizujeme celý proces.

VIAC »KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť