Kybernetická odolnosť

štartovacie služby vytvorené odborníkmi

Vyberte si systematický postup

Spolupracujte s expertmi na kybernetickú bezpečnosť

Zmapujte bezpečnostné opatrenia  IT prostredia firmy. Zabezpečte odolnosť voči schopnosti potenciálneho útočníka.

Príprava je kľúčová! Poraďte sa a zvoľte pre vás adekvátne technické opatrenia.

Určite zálohujete. Ale! Robíte to správne? Majte aspoň 3 zálohy, uložte ich na 2 miestach a z toho 1 umiestnite mimo vašej lokality.

Vyhraďte si čas na pravidelnú kontrolu a testovanie obnovy zo zálohovania.

Naštartujte projekt kybernetickej bezpečnosti správne

Efektívne zvládnutie projektu kybernetickej bezpečnosti vyžaduje koncepčný prístup, kompletnosť a poznanie problematiky. Zapnite si prvý gombík správne a vyberte si jeden z našich odporúčaných krokov.

služba pre Vás

Konzultácia s manažérom kybernetickej bezpečnosti

Šesťdesiat minút otázok a odpovedí, vám umožní vniknúť do problematiky kybernetickej bezpečnosti a získať kontrolu nad celým projektom. Naviac spoznáte prístup a kompetentnosť nášho špecialistu a získate prehľad o ďalšom postupe a časovej náročnosti.

služba pre Vás

Školenie IT oddelenia

Pripravte vaše kapacity z IT oddelenia na efektívne zapojenie do realizácie projektu kybernetickej bezpečnosti. Práve vaši špecialisti môžu výrazne prispieť k efektivite prípravy a prevádzky kybernetickej bezpečnosti. 

služba pre Vás

Školenie zamestnancov

Znížte mieru ohrozenia jednoduchým školením zamestnancov pristupujúcich k informačnému systému. Práve ľudský faktor stojí za veľkou časťou prieniku útokov do vašich systémov.

služba pre Vás

Usmernenie po telefóne

Stále ste sa nerozhodli? Zdá sa vám problematika kybernetickej bezpečnosti náročná a komplexná? Poradíme vám a nasmerujeme vás k optimálnemu postupu pre špecifickú situáciu vašej firmy. Dohodnite si krátky bezplatný telefonát.

Skutočné príbehy

Prešli si nastavením preventívnych opatrení alebo okúsili silu útoku. Skúsenosti prezentované očami našich klientov.

M_2000pxAsset 1

Morse s.r.o.

Ján Grinvalský

konateľ
Vďaka pokročilému NAS (od výrobcu Q-NAP) riešeniu sme ako reklamná agentúra dokázali jednoducho a prakticky manažovať prístup k vytvoreným grafickým podkladom, fotografiám a videám, ktoré sme pre klientov vytvárali. Okrem toho nám NAS zabezpečoval aj zálohovanie dát v podobe zrkadleniu obsahu. Všetko to narušila udalosť kedy sa objavila známa chyba výrobcu v SW zabezpečení nášho úložiska. Výrobca vydal opravu chyby do 48 hodín. Náš režim občasných „spontánnych“ aktualizácií však tento problém nezachytil. Udalosť sme si všimli až 72 hodín po prieniku do systému a to vďaka čiastočnej nedostupnosti dát. Väčšina našich dát bola komprimovaná. Vytvorené archívy boli blokované heslom. Naše dáta boli pre nás nedostupné. Problém sme vyriešili až zaplatením výkupného. Poučenie pre nás bolo jednoznačné. Prevencia je určite lacnejšia a chráni našu agentúru pred fatálnymi následkami.
LVS-1000pxAsset 1-50

Liptovská vodárenská spoločnosť

Matej Géci

generálny riaditeľ
Kybernetická bezpečnosť nám priniesla obrazne povedané pokojný spánok v oblasti prevádzky informačnej infraštruktúry a samotnej technológie výroby pitnej vody. Naša spoločnosť stavila na externú spoluprácu, pretože nedisponuje kvalifikovaným zamestnancom s dostatočnou praxou na pozíciu manažéra kybernetickej bezpečnosti. Pristúpili sme k výberovému konaniu na poskytnutie služby manažéra, ktorý v závislosti od legislatívnych požiadaviek usmerňuje činnosť pracovníka spoločnosti, určeného pre informačnú bezpečnosť, zabezpečuje dosiahnutie súladu pre našu spoločnosť s príslušnými zákonmi o kybernetickej bezpečnosti, poskytuje poradenstvo a konzultácie týkajúce sa zákona a príslušných vyhlášok.
ELBA-1000pxAsset 2

ELBA, a.s.

Anton Matis

IT manager
Keď sa objaví nejaká chyba v informačnom systéme, každý očakáva, že IT oddelenie vypne systémy, do polhodiny max do 24h. chybu opraví a hotovo. V minulosti sme mali už skúsenosť so zašifrovaním servera, bežne sme dokázali systémy zo záloh obnoviť v priebehu jedného dňa. Na masívny útok, ktorý zasiahol systémy a zálohy sme neboli dostatočne pripravení. V danej chvíli máte iba nádej, dúfate, že ste neprišli o všetko. Keďže vaša infraštruktúra je zašifrovaná, volíte prostredie, v ktorom postavíte informačný systém rýchlo a bezpečne opäť „na nohy“. Ideálnym riešením bol cloud. Potom postupne skladáte akékoľvek aktíva, vytvárate databázu pre najdôležitejšie systémy, aby ste udržali výrobnú produkciu a samotnú existenciu firmy.

Zvoľte si váš prvý krok

Po odoslaní vyplneného formulára vás budeme kontaktovať. Zodpovieme vaše otázky k detailom požadovanej služby alebo si dohodneme termín realizácie služby.

Mám záujem dozvedieť sa viac o obsahu a cenách týchto služieb.
Meno*
Priezvisko*
E-mail*
Telefón*
Organizácia*
  Súhlas dotknutej osoby  Spracovanie osobných údajov