Bezpečnostný nástroj SIEM

GAMO Security Management - sada bezpečnostných nástrojov

IT bezpečnosť pod lupou

Máte bezpečnostný tím s dostatkom znalostí a skúseností, ktorý dokáže priebežne monitorovať a riadiť bezpečnostnú situáciu? V tom prípade nevyhnutne potrebujete 

SIEM

 nástroj, ktorý je základom pre vybudovanie a prevádzku SOC – Security Operation Center. Poskytne prehľad nad bezpečnosťou sieťových zariadení, serverov, aplikácií a pracovných staníc (PC). Vďaka centrálnemu dashboardu máte informácie o zariadeniach ľahko dostupné a sústredené na jednom mieste. V prípade výskytu bezpečnostnej hrozby vstavaná schopnosť analýzy zabezpečí okamžité upozornenie.
Ak  preferujete komplexné riešenie IT a OT bezpečnosti, zabezpečované špecialistami, ponúkame 

outsourcing SOC

 centra - službu Security as a Service - SECaaS.

 

Kľúčové vlastnosti SIEM nástroja

Čo je SIEM?

Security Incident and Event Management je softvérový nástroj pre aktívny zber dát z monitorovaných zariadení a aplikácií v reálnom čase. Dôležitá je schopnosť ich analyzovania a identifikácia správania typického pre narušenie bezpečnosti.

Odhalenie možných hrozieb

Automatizovaná korelácia dát zo zariadení vyhľadá vzájomné súvislosti. Priebežná analýza okamžite upozorní na neštandardné správanie systému - potenciálnu hrozbu. Analytik takéto riziko vyhodnotí a určí či je hrozba kritická, alebo postačuje jej evidencia.

Zber dát a udalostí v reálnom čase

Senzory pre zber dát a logov bývajú inštalované priamo na zariadeniach. Prostredníctvom priameho prístupu sú online prenášané do SIEM nástroja. V prípade, že je SIEM riešenie inštalované u partnera, vytvorí sa zabezpečený vzdialený prístup.

Implementácia systému

SIEM riešenie dokážeme implementovať priamo u zákazníka. Obsluha SIEM riešenia si vyžaduje tím bezpečnostných analytikov a operátorov. Ich znalosti a skúsenosti sú kľúčové. Preto poskytujeme SIEM aj vo forme komplexnej služby SECaaS.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť