GDPR v praxi

Vypracovanie smerníc, úpravy informačných systémov či zaškolenie zamestnancov je iba začiatok.

GDPR je trvalý proces

Čo pre váš biznis znamená nové nariadenie na ochranu osobných údajov? Už máte nastavené procesy, implementovanú bezpečnosť, a zosúladenú dokumentáciu? Nastal čas presunúť sa od teórií k praxi. Implementácia opatrení technickej a procesnej úrovne bezpečnosti, vzdelávanie používateľov a následné kontinuálne monitorovanie nasadených opatrení si vyžadujú trvalý dohľad a pozornosť. Taktiež vznik prípadného bezpečnostného incidentu je potrebné nielen zachytiť a eliminovať, no aj nahlásiť úradu. Nie každá organizácia dokáže pre tento účel natrvalo vyhradiť interného špecialistu. A ak aj áno, určite sa nebude 8 hodín denne venovať iba GDPR, ale vykonávať aj iné činnosti. Bude však pre neho GDPR prioritou? Pre tieto situácie je tu naša služba.

GAMO Cloud uľahčí implementáciu GDPR

Zistiť viac

GDPR pravidlá v skratke

Čo je to GDPR?

General Data Protection Regulation, GDPR je skratka pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Na Slovensku je to zákon 18/2018 Z.z.

GDPR a cloud

Prevádzkou informačných systémov v cloude dokážete rýchlo a efektívne vyriešiť požiadavky GDPR pre oblasť IT infraštruktúry. Takto urýchlite a aj zjednodušíte implementáciu procesných či legislatívnych požiadaviek.

ZISTIŤ VIAC

Koho sa GDPR týka?

Všetkých organizácií, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy. Spoločností, ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú ich pre marketingové účely.

Pripravíme vás

V spolupráci s renomovanými partnermi spracujeme komplexné riešenie GDPR problematiky. Prechodom do GAMO Cloud dokážete znížiť náklady súvisiace s informačným systémom a zároveň mať v súlade časť požiadaviek GDPR.

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť