GAMO Security Management

Nástroje pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Manažment IT bezpečnosti

Sada riešení pre monitoring, riadenie a proaktívne zásahy vo vašich IT systémoch, aplikáciách, databázach. Umožňuje spoľahlivé a intuitívne ovládanie a funkčnosť na úrovni globálnych lídrov. Všetky nástroje sú dostupné vo forme softvérovej licencie, s možnosťou podpory počas implementácie.

Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o komplexné riešenie IT a OT bezpečnosti, poskytujeme komplexnú službu Security as a Service - SECaaS.

Nástroje GAMO Security Management

Bezpečnostný nástroj SIEM

Riešenie pre dohľad nad  bezpečnosťou sieťových zariadení, serverov, aplikácií a jednotlivých PC na jednom mieste. Vstavaná schopnosť okamžitej analýzy ich prevádzkového stavu zabezpečí, že kybernetickú bezpečnosť máte plne pod kontrolou.

ZISTIŤ VIAC

Database Security

Ochrana údajov v databázach, presadzovanie politík, dodržiavanie pravidiel práce s citlivými údajmi. Deteguje chyby v konfigurácii databáz, riadi a minimalizuje riziká.  Chráni jednu alebo viac heterogénnych databáz súčasne.

ZISTIŤ VIAC

Data Intelligence Analyze

Analyzujte svoje údaje efektívne a bezpečne. Nezáleží, či ste analytik, alebo tím pracujúci vo viacerých lokalitách, vždy máte bezpečný prístup k analyzovaným údajom pre rýchle odkrytie kľúčových faktov, spojení a vzorcov.

ZISTIŤ VIAC

SECaaS

Služby Security Operation Centra (SOC) - špičkový tím bezpečnostných profesionálov monitoruje vašu IT a OT bezpečnosť, upozorní na potenciálne hrozby a spoľahlivo vyrieši odhalené kyberbezpečnostné incidenty.

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť