Skočiť na hlavný obsah

Hviezdny cloud? Máme!

Je ním GAMO Cloud. Sme poskytovateľ cloudových služieb s certifikáciou CSA STAR, ktorej kľúčovú úlohu v bezpečnosti cloudu potvrdila aj zahraničná bezpečnostná agentúra.

Inštitúcie a firmy po celom svete žiadajú garancie a opatrenia pre zaistenie bezpečnosti a ochrany svojich dát. Autoritou a kľúčovým referenčným bodom v oblasti zabezpečenia poskytovateľov cloudových služieb je program CSA Security, Trust, Assurance and Risk (STAR), ktorý celosvetovo podporuje bezpečnosť, súkromie a dôveru v cloudové služby. V súčasnosti je najsilnejším a najrozšírenejším programom na trhu. Talianska Agentúra pre národnú kybernetickú bezpečnosť potvrdila kľúčovú úlohu CSA STAR v plnení bezpečnostných požiadaviek, cielených na cloudové služby ponúkané pre verejnú správu a ich certifikáciu.

GAMO Cloud prešiel prísnym a nezávislým posúdením akreditovanou certifikačnou autoritou a certifikáciu podľa CSA STAR získal už v roku 2018. Ako historicky prvá a jediná čisto slovenská spoločnosť sme sa tým zaradili medzi svetovú špičku v oblasti bezpečnosti a poskytovateľov cloudových služieb, ktorí získali CSA STAR certifikát. 

Dôležitosť CSA STAR a rozhodnutia Talianska
V súčasnosti je obrovským problémom nielen kvalita, ale aj bezpečnosť údajov a ochrana súkromia. Cloud computing sa dostáva do popredia a stáva sa skôr normou než len otázkou. Podnikové organizácie a vlády sa viac ako kedykoľvek predtým zaujímajú o bezpečnosť. V závislosti od úrovne rizika, ktoré poskytovateľ cloudových služieb pre organizáciu predstavuje, požadujú buď podrobné vlastné posúdenie alebo certifikáciu. Vlády spúšťajú programy ‚Cloud First‘ a stanovujú podmienky, ktoré musia byť splnené ešte predtým ako organizácia začne ponúkať cloudové služby verejnému sektoru v krajine. 
Jedným z takýchto príkladov je nedávna stratégia Cloud Italy, ktorú iniciovala talianska Agentúra pre národnú kybernetickú bezpečnosť. Jej rozhodnutie prijať a využívať program CSA STAR ako nástroj na dodržiavanie požiadaviek a zavedenie kontrolných mechanizmov a procesov pre poskytovateľov cloudových služieb, slúžiacich talianskemu verejnému sektoru, potvrdzuje veľký význam tohto programu a samotnej certifikácie. 

Práca GAMO pre bezpečie klienta 
GAMO Cloud touto certifikáciou nielenže disponuje už 5 rokov, ale zároveň ju, v súlade s prísnym programom, pravidelne potvrdzuje nezávislými auditmi. Pre chod a rozvoj aplikácií a služieb tým získavajú klienti v GAMO Cloud maximálne zabezpečené prostredie pre spoľahlivú ochranu a neohrozenosť dát, patriace medzi úzku špičku certifikovaných svetových poskytovateľov cloudových služieb. 
Kontinuálne zameranie sa na riadenie meniacich sa rizík spojených s cloudovými službami je v súlade so záväzkom spoločnosti GAMO pomáhať svojim klientom zdokonaľovať ich vlastné služby a bezpečnosť.

Čo je CSA
Cloud Security Alliance je medzinárodná nezisková organizácia združujúca viac než 90-tisíc špičkových odborníkov z praxe, 400 technologických lídrov ako Google, Amazon, Microsoft, Symantec, AT&T, EMC a iných, v rámci celého sveta.

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.