GAMO Meet
v škole

Ako zabezpečiť online výuku a vzdelávanie počas uzavretia škôl?
Máme riešenie.

Nikdy doposiaľ nebola potreba online kontaktu taká nevyhnutná, ako v súčasnej dobe uzavretých škôl.
V ponuke sú rôzne riešenia na výuku a vzdelávanie detí a študentov. GAMO Meet sa od nich odlišuje najmä jednoduchosťou a intuitívnym používaním.

RIEŠENIE

  • Jednoduché, intuitívne riešenie, okamžite k dispozícii prihlásením sa cez webový portál meet.gamo.sk prostredníctvom účtu Office 365, alebo Gmail.
  • Po prihlásení si vyučujúci vytvorí vlastnú triedu - miestnosť s automaticky vygenerovaným URL odkazom. Poslaním tohto URL odkazu/linku, pozve žiakov a ostatných účastníkov, aby sa pripojili na online výuku v tejto miestnosti. V rámci jednej miestnosti sa dajú vytvárať aj menšie skupiny, ktoré pracujú s rôznymi zadaniami.

ZÍSKATE

  • Okamžitú možnosť viesť výuku a online vzdelávať veľký počet účastníkov
  • Možnosť vytvoriť online pracovné skupiny podľa tried a zdieľať výukové materiály
  • Záznam výuky, ktorý je možné nahrať, uložiť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť pri opakovaní učiva
  • Príležitosť overovať vedomosti, cez hlasovanie vyzvať žiakov odpovedať alebo ich testovať s okamžitou spätnou väzbou
  • Kontrolu nad diskusiou, vyučujúci má nástroje na povolenie a zakázanie komunikácie
  • Jednoduchým rozhraním možnosť pripojiť sa na dostupné LMS - Learning Management Systémy ako napríklad Moodle
  • Interaktívnu tabuľu s možnosťou zapnúť a zdieľať výtvory aj s ostatnými
  • Intuitívne a jednoduché ovládanie

BEZPEČNOSŤ JE GARANTOVANÁ

GAMO Meet je cloudové riešenie poskytované z GAMO Cloud. Používateľovi poskytuje maximálnu bezpečnosť, pravidelne preverovanú nezávislými certifikačnými autoritami. Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ, úložené dáta teda neopúšťajú Slovensko. Garantuje bezvýpadkovú dostupnosť všetkých cloudových služieb, najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude, podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star. Vyhovuje poskytovaniu štátnych cloudových služieb.

 


 

AKO ZAČAŤ?

VIDEONÁVOD

SPRIEVODCA HLASOVANÍM A ANKETAMI

KRESLENIE NA TABUĽU

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť