GAMO Meet
v samospráve

Máte problém s rokovaním zastupiteľstva a hlasovaním?
Máme riešenie.

Ako na nevyhnutné obdobie zabezpečiť konferenčný systém využívaný pri rokovaniach zastupiteľstiev samospráv, miest a obcí, aby ich predstavitelia mohli diskutovať o návrhoch, zdieľať informácie a hlasovať on-line formou.

RIEŠENIE
Konferenčný systém GAMO Meet je k dispozícii prihlásením sa cez webový portál meet.gamo.sk prostredníctvom účtu Office 365 alebo Gmail, prípadne registráciou priamo na stránke.

ZÍSKATE

  • Okamžitú možnosť viesť rokovanie zastupiteľstva online
  • Neobmedzený čas trvania online rokovania v prípade využitia balíka, ktorý uvedenú funkčnosť podporuje
  • Záznam celého rokovania, ktorý je možné nahrať, uložiť do archívu a kedykoľvek sa k nemu vrátiť
  • Možnosť hlasovať elektronicky a okamžite vyhodnotiť výsledky hlasovania
  • Možnosť vytvoriť online pracovné skupiny napríklad podľa jednotlivých výborov
  • Jednoduché zdieľanie obrazovky, pripravených prezentácii, videí
  • Moderátorom riadenú diskusiu, vypnutie mikrofónov účastníkov, aby nezasahovali do výkladu moderátora, zapnutie, pokiaľ sú k diskusii vyzvaní
  • Intuitívne a jednouché ovládanie poskytnuté v komplexnej službe

BEZPEČNOSŤ JE GARANTOVANÁ
Web konferenčný systém GAMO Meet je cloudové riešenie poskytované z GAMO Cloud. Používateľovi poskytuje maximálnu bezpečnosť, pravidelne preverovanú nezávislými certifikačnými autoritami. Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ, úložené dáta teda neopúšťajú Slovensko. Garantuje bezvýpadkovú dostupnosť všetkých cloudových služieb, najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude, podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star. Vyhovuje poskytovaniu štátnych cloudových služieb.

 


 

AKO ZAČAŤ?

VIDEONÁVOD

SPRIEVODCA HLASOVANÍM A ANKETAMI

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť