GAMO Meet
pre firmy

Ako umožniť pracovníkovi alebo celej firme zostať v spojení?
Máme riešenie.

Komunikujte s kolegami na diaľku. Nečakaná karanténa nemusí ochromiť spoluprácu a súčinnosť tímov.

RIEŠENIE

  • Okamžite k dispozícii, vyžaduje sa iba prihlásenie sa cez webový portál meet.gamo.sk prostredníctvom účtu Office 365, alebo Gmail, alebo vytvorenie vlastného účtu priamo v službe GAMO Meet.

ZÍSKATE

  • Plnohodnotnú aplikáciu pre webkonferencie bez nutnosti inštalácie či nutnosti akýchkoľvek zásahov zo strany firemného IT oddelenia
  • Okamžitú možnosť vytvoriť si virtuálnu konfrenčnú miestnosť pre svoj tím, svojich zákazníkov alebo obchodných partnerov
  • Naplánovať a uskutočniť web konferenciu s prakticky neobmedzeným počtom účastníkov
  • Využiť funkciu interaktívnej tabule s možnosťou participácie ostatných účastníkov
  • Možnosť zdieľať akýkoľvek obsah ostatným účastníkom - dokument vo Worde alebo v PDF, prezentáciu, tabuľky v Exceli, youtube video
  • Kontrolu nad priebehom web konferencie, vďaka vstavaným nástrojom pre moderátora 
  • Príležitosť organizovať virtuálne stretnutie so zákazníkmi - webinár
  • Záznam z web konferencie alebo webinára dať k dispozícii členom tímu, alebo zákazníkom, ktorí sa v čase konania nemohli pripojiť
  • Intuitívne a jednoduché ovládanie

 VIDEONÁVOD

BEZPEČNOSŤ JE GARANTOVANÁ
Web konferenčný systém GAMO Meet je cloudové riešenie poskytované z GAMO Cloud. Používateľovi poskytuje maximálnu bezpečnosť, pravidelne preverovanú nezávislými certifikačnými autoritami. Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ, úložené dáta teda neopúšťajú Slovensko. Garantuje bezvýpadkovú dostupnosť všetkých cloudových služieb, najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude, podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star. Vyhovuje poskytovaniu štátnych cloudových služieb.


Pre firmy, ktoré potrebujú riešiť spolu s web konferenciami aj možnosť zdieľania dokumentov a prostredia pre virtuálne projektové tímy, poskytujeme riešenie

GAMO DRIVE 
cloudové úložisko dokumentov so vstavanou funkciou online komunikácie. Viac informácií nájdete na stránke produktu.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť