GAMO Meet

GAMO Meet je jednoduché a intuitívne riešenie, bezplatný online konferenčný systém, okamžite dostupný bez nutnosti inštalácií nového softvéru alebo vytvárania používateľského mena a hesla. Garantuje bezpečnosť a komfortnú komunikáciu na diaľku. Začnite komunikovať už dnes.

meet.gamo.sk


BEZPLATNÉ VYUŽÍVANIE SLUŽBY:

 • Službu je možné využívať neobmedzene dlhý čas
 • Maximálny počet účastníkov jednej konferencie je 30 pripojených používateľov (hostí) súčasne
 • Počet konferencií nie je obmedzený
 • Maximálny počet konferenčných miestností vytvorených používateľom je obmedzený na 10
 • Maximálny počet stránok prezentácie nahranej do meet.gamo.sk je obmedzený na 200
 • Maximálna veľkosť prezentácie je obmedzená na 30MB

PRIVÁTNE RIEŠENIE
Na požiadanie vybudujeme privátne riešenie, umožňujúce plnú kontrolu nad systémom. Privátne riešenie poskyne:

 • Neobmedzený počet účastníkov jednej konferencie, limitom je iba hardvérové vybavenie Vášho PC
 • Neobmedzený počet konferenčných miestností vytvorených používateľom
 • Neobmedzený počet stránok prezentácie nahranej do meet.gamo.sk
 • Zrušenie limitu na veľkosť nahranej prezentácie

Privátne riešenie umožňuje:

 • Zvýšenú bezpečnosť - Vami zadané zákaznícke SSL certifikáty

Ak si želáte prevádzkovať privátne riešenie, kontaktujte nás.


BEZPEČNOSŤ GAMO MEET

Riešenie GAMO Meet je plne v súlade s podmienkami GDPR na územi SR, bezplatné aj privátne riešenie. Na rozdiel od konkurenčných riešení dáta nikdy neopustia územie SR. Všetky servery GAMO Cloud sú fyzicky umiestnené na území SR. Služba je poskytovaný výhradne prostredníctvom slovenských telekomunikačných operátorov a dátová prevádzka (traffic) sa uskutočňuje vždy len v rámci SR.

VIDEONÁVOD

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť