GAMO Meet

GAMO Meet je jednoduché a intuitívne riešenie, bezplatný online konferenčný systém, okamžite dostupný bez nutnosti inštalácií nového softvéru alebo vytvárania používateľského mena a hesla. Garantuje bezpečnosť a komfortnú komunikáciu na diaľku. Začnite komunikovať už dnes.

meet.gamo.sk


 

BEZPEČNOSŤ GAMO MEET

Riešenie GAMO Meet je plne v súlade s podmienkami GDPR na územi SR, bezplatné aj privátne riešenie. Na rozdiel od konkurenčných riešení dáta nikdy neopustia územie SR. Všetky servery GAMO Cloud sú fyzicky umiestnené na území SR. Služba je poskytovaný výhradne prostredníctvom slovenských telekomunikačných operátorov a dátová prevádzka (traffic) sa uskutočňuje vždy len v rámci SR.

VIDEONÁVOD

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť