Individuálny prístup

Preferujeme  individuálny prístup každému zákazníkovi. Zohľadňujeme jeho špecifické potreby a požiadavky.

Naši špecialisti Vám ochotne poradia pri rozhodovaní o prechode do cloudu. Sú pripravení spoznať Vaše potreby, asistovať Vám alebo komplexne zrealizovať prechod na cloud computing.

  • Služby IT špecialistu, komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku.

  • Analýza a „roadmapa“ pri zámere využiť cloud riešenie.

  • Poradenstvo pri migrácii vlastnej serverovne do cloudu.

  • Podpora pri migrácii z iného cloud riešenia.

  • Asistencia pri prechode z cloudu späť na vlastnú „on premise“ IT infraštruktúru.

  • Poradenstvo pri výbere optimálnych softvérových licencií.

  • Nonstop 24/7 monitoring dostupný aj cez mobilnú aplikáciu.

AKO ZISTÍM, ČI SOM PRIPRAVENÝ NA CLOUD?

OTESTUJTE SI VAŠE SYSTÉMY

CLOUD ZDARMA NA 2 TÝŽDNE

MÁM ZÁUJEM O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť