Individuálny prístup

Preferujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Zohľadňujeme jeho špecifické potreby a požiadavky.

Naši špecialisti Vám ochotne poradia pri rozhodovaní o prechode do cloudu. Sú pripravení spoznať Vaše potreby, asistovať Vám alebo komplexne zrealizovať prechod na cloud computing.

  • Služby IT špecialistu, komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku.

  • Analýza a „roadmapa“ pri zámere využiť cloud riešenie.

  • Poradenstvo pri migrácii vlastnej serverovne do cloudu.

  • Podpora pri migrácii z iného cloud riešenia.

  • Asistencia pri prechode z cloudu späť na vlastnú „on premise“ IT infraštruktúru.

  • Poradenstvo pri výbere optimálnych softvérových licencií.

  • Nonstop 24/7 monitoring dostupný aj cez mobilnú aplikáciu.

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť