FAQ

Nefunkčný mikrofón v prehliadači Chrome

Od poslednej aktualizácie prehliadača Chrome sme zaznamenali problém, kedy prihlásený používateľ do miestnosti gamo.meet je pri použití tohto prehliadača bez zvuku. Odporúčame vám, aby ste na video hovory využívali iné prehliadače: Mozilla, EDGE, Safari.

Aké máte referencie?

Cloudové ako aj iné IT riešenia dlhodobo úspešne poskytujeme zákazníkom z rôznych segmentov. Výroba, služby, zdravotníctvo, slovenské firmy či pobočky nadnárodných koncernov. Medzi najvýznamnejších patria Slovenská pošta, Transpetrol, EMEA centrála Lenovo v Bratislave. Sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre veľkých, ale aj malých zákazníkov.

Ako viem že som pripravený na cloud?

Každé virtualizované prostredie zákazníka spĺňa technické predpoklady pre migráciu do cloudu. Migrácia virtualizovaného prostredia je vo väčšine prípadov menej náročná a nevyžaduje si rozsiahle výpadky systému. Samozrejme do cloudu je možné prejsť aj z nevirtualizovaného prostredia.

Ako si môžem overiť, či je Váš cloud pre nás vhodný?

Našim zákazníkom štandardne poskytujeme 14-dňovú plnohodnotnú skúšobnú prevádzku. Prostredie GAMO Cloudu si tak môžete pohodlne otestovať pre svoje konkrétne účely. Zároveň môžete konzultovať Vaše otázky s našim konzultantom.

Môžem v cloude využiť vlastné SW licencie OS?

Nie vždy je to možné, závisí to od konkrétnych licenčných politík. Preto licencie OS svojim zákazníkom poskytujeme ako službu. To našim zákazníkom umožňuje využívať aktuálne verzie SW bez nutnosti ďalších investícií.

Aká je skutočná pridaná hodnota cloudu?

Umožní Vám cenovo efektívnym spôsobom preniesť zodpovednosť za vybudovanie a prevádzku IT infraštruktúry na poskytovateľa cloudu. Môžete sa tak naplno venovať oblastiam, ktoré sú kľúčové pre úspech Vášho podnikania.

Je možné prevádzkovať v cloude všetky aplikácie?

Nie vždy je to možné. Preto našim zákazníkom poskytujeme v tejto oblasti odborné poradenstvo. Naši špecialisti Vám pomôžu správne sa rozhodnúť, akú časť Vašej infraštruktúry je vhodné migrovať do cloudu.

Viem vždy presne koľko budem platiť za služby v GAMO Cloude?

Áno. Naše cenové ponuky sú komplexné a transparentné. Vždy jednoznačne viete, koľko Vás služby v GAMO Cloude stoja. Našim zákazníkom nikdy neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Všetky platobné a účtovné dokumenty máte prístupné v samoobslužnom portále.

Môže dôjsť k preťaženiu mojej virtuálnej infraštruktúry?

Áno. Svojim zákazníkom ale poskytujeme miernu výkonovú rezervu, ktorú majú možnosť využiť v prípade výskytu takejto udalosti. Na rozdiel od riešení na mieru je teda možné výkon Vašich virtuálnych serverov podľa potreby zvýšiť. Ak je preťaženie dlhodobé, dá sa riešiť trvalým alebo dočasným navýšením zdrojov.

Budú naše aplikácie v cloude bežať rovnako rýchlo ako u nás?

Áno. Na overenie našim zákazníkom poskytujeme bezplatnú možnosť využitia skúšobnej prevádzky, aby si túto skutočnosť overili. Skúšobná prevádzka navyše ukáže, aká je Vaša reálna potreba výpočtových zdrojov - často je v skutočnosti nižšia ako ste si mysleli.

Prečo si myslíte, že nám zabezpečíte vyššiu dostupnosť ako to dokážeme sami?

Všetky naše systémy sú minimálne zdvojené, vrátane napájania a klimatizácie. Napríklad pri zlyhaní dodávok elektrickej energie dokážeme zabezpečiť viac ako 72 hodinovú prevádzku.

Sú naše dáta zálohované?

V prípade záujmu poskytujeme 7-dňové automatizované zálohovanie ako súčasť našich štandardných služieb. Napríklad pri neúmyselnom zmazaní jednotlivých súborov, Vám ich vieme bez problémov obnoviť.

Ako sú moje dáta chránené pred stratou alebo zneužitím?

Zabezpečenie je riešené na technologickej, ako aj na procesnej úrovni.
Dosahovaná úroveň bezpečnosti je na oveľa vyššej úrovni, akú v súčasnosti dosahujú bežné firmy, ktoré chcú svoje dáta chrániť vlastnými prostriedkami.

Kontakt na podporu

V prípade otázok, alebo komplikácií nás kontaktujte e-mailom: helpdesk@gamo.sk, telefonicky: +421 48 437 2000

Problém s pripojením účastníkov - chybová hláška a nepripojenie.

Nepripojenie účastníka do video konferencie môže byť spôsobené pravidlami na vašej strane konektivity do internetu. Účastník sa môžu pripájať cez proxy server alebo môže mať povolené iba niektoré porty a ostatné blokované firewallom. Služba GAMO Meet používa okrem štandardných TCP portov 80 a 443 aj port 7443 a ďalšie potrebné UDP porty. Pre konkrétne pripojenie je nutné mať neblokované porty 80, 443, 7443 a tiež rozsah 15634-32768/udp. Ak je užívateľ za proxy, tu je potrebné, aby prechádzali aj UDP pakety.

Prečo ma ostatní účastníci videohovoru nepočuli?

Ak vás ostatní v hlasovej konferencii nepočujú, keď hovoríte, je pravdepodobné, že prehliadač vybral v počítači nesprávny mikrofón. Môžete dvakrát kliknúť na ikonu telefónu - raz odídete a druhýkrát sa znova pripojíte - a pokúsite sa znova pripojiť k zvuku. Keď vidíte test ozveny, ak sa nemôžete počuť, kliknite na „nie“ a vyberte iný mikrofón.

Ako získam kvalitný zvuk? Čo robiť ak počujem ozvenu?

Použite internetové prehliadače  FireFox alebo Chrome. Oba uvedené prehliadače podporujú zvuk webovej komunikácie v reálnom čase (WebRTC).
V riešení je zabudované potlačenie akustickej ozveny, takže vo väčšine prípadov by ste nemali počuť žiadnu ozvenu od účastníkov. Pre každý prípad odporúčame, aby účastníci používali slúchadlá s mikrofónom. Zaistíte si tak najlepší zvuk.
Ak účastník používa prenosný počítač so zabudovaným mikrofónom, nemali by ste počuť ozvenu. Ak však dvaja účastníci používajú notebooky so vstavanými mikrofónmi a sedia blízko seba (dosť blízko na to, aby mikrofón v jednom notebooku zachytil zvuk z reproduktorov v druhom notebooku), potom budete počuť ozvenu. Najlepším riešením je požiadať všetkých používateľov o používanie slúchadiel s mikrofónom – takto predídete šumu alebo ozvene v pozadí.

Má väčší počet postupne pripojených účastníkov vplyv na kvalitu zvuku alebo obrazu?

Počet účastníkov videohovoru nemá vplyv na kvalitu zvuku a obrazu. K zhoršenej kvalite zvuku môže dôjsť, ak má niekto z účastníkov problém s mikrofónom. Napríklad, ak niekomu šuští mikrofón, počuť to budú všetci a môžu to vnímať ako zníženú kvalitu zvuku.
Vhodným riešením je stlmiť na začiatku mikrofón všetkým účastníkom, postupne ich zapínať, takto sa dá jednoducho overiť, kto z účastníkov spôsobuje rušenie. 

Aká je doba archivácie nahrávok?

Maximálna doba archivácie nahrávok je 2 týždne!
Aby sme udržali komfort pri neustále sa zvyšujúcej prevádzke, pristúpili sme k obmedzeniu doby archivácie nahrávok pre používateľov bezplatnej verzie na 2 týždne.

Technické požiadavky, odporúčané prehliadače, nastavenia pre fungovanie služby

Pre použitie služby nie sú na počítače účastníkov kladené žiadne mimoriadne technické požiadavky. 
Dôležité je mať spoľahlivé internetové pripojenie. Zvoliť si vhodný internetový prehliadač: Chrome, Firefox, Opera, Safari. 
Vo Windows 10 je nutné povoliť aplikáciám používať mikrofón.
Prenos obrazu – každý účastník musí sám povoliť použitie kamery. 
Prenos hlasu – odporúčame použiť slúchadlá so zabudovaným mikrofónom pre najčistejší prenos zvuku.
Pre rýchle overenie pripravenosti účastníkov, môže moderátor využiť funkciu Anketa a hlasovanie – skontrolovať typ zariadení, ktoré používajú napr. pre prenos hlasu.

Kategórie