Skočiť na hlavný obsah

GAMO Cloud prešiel prísnym a nezávislým posúdením akreditovanou certifikačnou autoritou a získal certifikáciu podľa CSA Star.

Cloud Security Alliance (CSA) je celosvetovou organizáciou, ktorá sa venuje definovaniu a zvyšovaniu povedomia o riešeniach a praktikách, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečné prostredie cloud computingu. Členmi CSA je viac než 90.000 špičkových odborníkov z praxe, 400 technologických lídrov - ako napríklad Google, Amazon, Microsoft, Symantec, AT&T, EMC a ďalší, ktorí sú sústredení v 80 skupinách (chapters) v rámci celého sveta. 
Výsledkom práce CSA je najmä program certifikácie CSA Star pre poskytovateľov cloudových služieb, ako aj programy individuálnej certifikácie znalostí v oblasti bezpečnosti cloudových technológií – CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) ako aj CCM (Cloud Controls Matrix). Komplexné výskumné aktivity vykonávané CSA sú úzko previazané so spolupracujúcimi technologickými firmami, univerzitami a národnými autoritami. Výsledky výskumu sú pritom neutrálne z pohľadu technológií a vendorov.

CSA Star je v súčasnosti najsilnejším programom potvrdzujúcim bezpečnosť cloudových riešení. Jeho získanie si vyžaduje splnenie podmienok stanovených CSA. Rozhodnutie o tom, či poskytovateľ riešenia spĺňa tieto prísne podmienky, preveruje nezávislý audítor – certifikačná autorita.

Spoločnosť GAMO ako poskytovateľ cloudových služieb si dala záväzok potvrdiť klientom a potenciálnym partnerom vysokú úroveň bezpečnosti prevádzkovaného cloudového riešenia. Získaná certifikácia CSA Star potvrdzuje, že GAMO si upevnilo pozíciu dôveryhodného poskytovateľa cloudových služieb, ktorý vytvoril a udržiava robustný bezpečnostný program spĺňajúci najprísnejšie pravidlá zabezpečenia cloudových služieb.

GAMO Cloud sa týmto zaradil medzi svetovú špičku v oblasti bezpečnosti cloudových služieb a GAMO patrí medzi prvých cloud providerov na Slovensku, ktorí získali CSA Star certifikát. Sme historicky prvá a jediná čisto slovenská spoločnosť s týmto certifikátom.

 

CSA Star

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.