CSA Star certifikácia

GAMO Cloud prešiel prísnym a nezávislým posúdením akreditovanou certifikačnou autoritou a získal certifikáciu podľa CSA Star.

Cloud Security Alliance (CSA) je celosvetovou organizáciou, ktorá sa venuje definovaniu a zvyšovaniu povedomia o riešeniach a praktikách, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečné prostredie cloud computingu. Členmi CSA je viac než 90.000 špičkových odborníkov z praxe, 400 technologických lídrov - ako napríklad Google, Amazon, Microsoft, Symantec, AT&T, EMC a ďalší, ktorí sú sústredení v 80 skupinách (chapters) v rámci celého sveta. 
Výsledkom práce CSA je najmä program certifikácie CSA Star pre poskytovateľov cloudových služieb, ako aj programy individuálnej certifikácie znalostí v oblasti bezpečnosti cloudových technológií – CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) ako aj CCM (Cloud Controls Matrix). Komplexné výskumné aktivity vykonávané CSA sú úzko previazané so spolupracujúcimi technologickými firmami, univerzitami a národnými autoritami. Výsledky výskumu sú pritom neutrálne z pohľadu technológií a vendorov.

CSA Star je v súčasnosti najsilnejším programom potvrdzujúcim bezpečnosť cloudových riešení. Jeho získanie si vyžaduje splnenie podmienok stanovených CSA. Rozhodnutie o tom, či poskytovateľ riešenia spĺňa tieto prísne podmienky, preveruje nezávislý audítor – certifikačná autorita.

Spoločnosť GAMO ako poskytovateľ cloudových služieb si dala záväzok potvrdiť klientom a potenciálnym partnerom vysokú úroveň bezpečnosti prevádzkovaného cloudového riešenia. Získaná certifikácia CSA Star potvrdzuje, že GAMO si upevnilo pozíciu dôveryhodného poskytovateľa cloudových služieb, ktorý vytvoril a udržiava robustný bezpečnostný program spĺňajúci najprísnejšie pravidlá zabezpečenia cloudových služieb.

GAMO Cloud sa týmto zaradil medzi svetovú špičku v oblasti bezpečnosti cloudových služieb a GAMO patrí medzi prvých cloud providerov na Slovensku, ktorí získali CSA Star certifikát. Sme historicky prvá a jediná čisto slovenská spoločnosť s týmto certifikátom.

CSA Star

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť