Technológia

GAMO Cloud ako prvý poskytovateľ cloud computing služieb na Slovensku využíva najnovšie technológie VMware postavené na virtualizácií sietí a virtualizácií dátových úložísk.

Jedinečné a výnimočné technológie GAMO Cloud sú základom pre inovatívne cloudové služby so zvýšenou kvalitou, bezpečnosťou a znížením prevádzkových nákladov pre používateľov.

VMware NSX – Platforma pre virtualizáciu sietí

VMware NSX umožňuje prevádzkovať celý sieťový a bezpečnostný model vo forme softvéru, oddelene od sieťového hardvéru. Vďaka VMware NSX dokážeme v GAMO Cloud poskytnúť úplne nový plne funkčný model pre siete, prekonávajúci bariéry súčasných fyzických sietí. Pre zákazníkov využívajúcich privátny cloud u nás to predstavuje vyššiu variabilitu poskytovaných sieťových služieb za neporovnateľne nižšie náklady ako v prípade použitia samostatného nevirtualizovaného sieťového prvku.  Viac >>

 

VMware Virtual SAN – platforma pre virtuálne dynamické úložisko dát

VMware Virtual SAN je technológiou, ktorá rozširuje možnosti VMware vSphere o softvérovo definované úložisko dát. VMware Virtual SAN je platformou, ktorá poskytuje vysoko výkonné, škálovateľné a zabezpečené úložisko údajov, transparentne dostupné pre virtuálne stroje.   Viac >>

 

Veeam Availability Suite

GAMO Cloud využíva špičkovú technológiu pre zálohovanie a obnovu dát.
Veeam Availability Suite predstavuje kombináciu špičkových funkcií pre zálohovanie, obnovu a replikáciu, ktoré sú dostupné v produktoch Veeam Backup & Replication™ a Veeam ONE™. Obsahuje pokročilé funkcie pre monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacity v produkte Veeam ONE™.  Viac >>

 

Skúšobná prevádzka ZDARMA

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.