Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky cloudových služieb GAMO a.s.

Všeobecné obchodné podmienky detailne popisujú úpravu vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou GAMO a.s. ako poskytovateľom cloud computing služieb a ďalších súvisiacich služieb a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov. Aktuálna verzia dokumentu Všeobecné obchodné podmienky cloudových služieb spoločnosti GAMO a.s. sa nachádzajú v PDF dokumente na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.