Monitoring

Služba GAMO Incident Management System dokáže monitorovať systémy, zaznamenať ich neštandardné správanie a vyhodnotiť výsledky.

Priebežným monitoringom IT systémov a služieb sa dá predísť vzniku problémov, minimalizovať ich následky a riadiť proces nápravy.

Monitoring – Incident Management System od GAMO - je k dispozícii ako doplnková služba poskytovaná ku IT systémom prevádzkovaným v GAMO Cloud. Monitoring systémov a služieb je zákazníkom prístupný cez web rozhranie a tiež prostredníctvom mobilnej aplikácie. 
Ponúkame možnosť výberu z dvoch úrovní: Basic alebo Premium. 

Incident Management System - BASIC

 • Monitoring 24 hodín denne
 • Monitoring systémov a služieb
 • Vždy aktuálne monitorovacie šablóny
 • Rozhranie pre kontrolu a prehľad monitorovaných systémov
 • Systém notifikácií
 • Mobilná aplikácia

Incident Management System - PREMIUM  – je rozšírením úrovne BASIC o nasledovné služby

 • Zákaznícke centrum s operátormi
 • Kategorizácia incidentu a individuálny prístup podľa druhu a závažnosti incidentu
 • Vyhodnocovanie aktuálneho stavu podľa dohodnutých pravidiel
 • Telefonické notifikácie
 • Riadenie celého procesu nápravy
 • Kontrola a riadenie subdodávateľov
 • Úzke prepojenie na systémových špecialistov
 • Pravidelné reporty

 

Viac informácií o služby Incident Management System nájdete na stránke www.monitoring.sk

Skúsenosti operátorov a úzka previazanosť na IT špecialistov je garanciou kvality a kompetentnosti poskytovanej služby. GAMO Incident Management System poskytuje vysokú úroveň identifikácie, riadenia a vyhodnocovania problémov, ktorá je dosiahnutá kombináciou niekoľkých riešení.

Skúšobná prevádzka ZDARMA

 

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.