Efektivita

IT infraštruktúra GAMO Cloud dokáže pružne reagovať na meniace sa požiadavky prevádzky. Infraštruktúru pre chod firemných aplikácií a systémov je možné posilniť alebo naopak zredukovať podľa aktuálnych prevádzkových potrieb tak, aby zvládala zvýšenú záťaž, resp. ju optimalizovala.

Dokážete minimalizovať dobu prenosu informácií, dát či náročných synchronizácií medzi viacerými pracoviskami.

Neinvestujte do nového servera, ak ho využívate iba určité obdobie. Niekoľko kliknutí v GAMO Cloud a výkon na požadované obdobie máte okamžite k dispozícii.

  • Škálovateľnosť a flexibilita riešenia výpočtových zdrojov prostredníctvom softvérových nástrojov je k dispozícii kedykoľvek.

  • Variabilita v požiadavkách na výpočtový výkon – úprava na mesačnej báze.

  • Platba len za výkon a licencie, ktoré naozaj využijete.

  • Možnosť využitia plných alebo časovo obmedzených softvérových licencií.

  • Možnosť kombinácie s housingom zákazníckej infraštruktúry do jedného dátového centra.

 

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.