Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery eliminuje prostredníctvom overeného a otestovaného DR riešenia riziko straty dát. Navyše zabezpečuje nielen kontinuitu v podnikaní v prípade katastrofy, ale čo je ešte dôležitejšie - aj kontinuitu príjmov.

Služba Disaster Recovery vám v prípade výpadku vašich systémov zabezpečí plnohodnotný záložný systém. Ako jeden z popredných poskytovateľov cloud služieb má GAMO odborné znalosti v oblasti Disaster Recovery riešení postavených na platforme VMware a NAKIVO.

Cloud Based replikácia bez obmedzenia

Využitím technológií od VMware a NAKIVO poskytujú replikačné riešenia od GAMO Cloud automatizáciu spracovania údajov, obnovu a vrátenie služieb späť po obnovení. Stačí len vybrať ľubovoľný virtuálny server, ktorý chcete chrániť vo VMware vCenter, a to bez nutnosti inštalácie host agenta.
Riešenie VMware Disaster Recovery v GAMO Cloud chráni váš systém na úrovni virtuálneho servera (VM) a VMDK. Rozhodnutie o chránení je teda možné vykonať bez akýchkoľvek obmedzení na prevádzku.

Ochrana aplikácií

Chráňte aplikácie a nie LUNy! Môžete chrániť skupiny virtuálnych serverov a virtuálnych diskov, ktoré majú byť spolu a tak isto ich aj obnovovať. Toto umožňuje kompletnú konzistenciu aplikácie, bez ohľadu na fyzické umiestnenie serverov a diskov.

Enterprise class riešenie

NAKIVO je replikačné riešenie enterprise úrovne, ktoré je plne integrované s VMware vCenter, čím odpadá potreba nákladných replikačných riešení založených na diskových poliach. Získavate flexibilitu, škálovateľnosť a jednoduché používanie očakávané v cloude bez kompromisov a so všetkými vlastnosťami potrebnými k ochrane kritických obchodných a výrobných aplikácií.

Vďaka jednoduchej implementácii a zvládnutým testom dôverujú nášmu riešeniu organizácie rôznych veľkostí a zamerania. Naši odborníci pomôžu naplánovať a otestovať ciele replikácie a proces obnovy s bezpečným prístupom k svojim systémom v cloude.

Prečo si vybrať Disaster Recovery riešenie v GAMO Cloud:

  • GAMO Cloud ponúka end-to-end riešenie pre Disaster Recovery.
  • Eliminujeme nutnosť používať viac riešení pre zabezpečenie kontinuity prevádzky a obnovy po havárii. Všetky potrebné pracovné postupy a funkcionalita sú integrované a ľahko použiteľné.
  • GAMO Cloud VMware Disaster Recovery je nákladovo efektívne riešenie s nulovým kapitálovým výdavkom. Nahrádza drahé off-site SAN riešenie
  • Výpočtové zdroje sú k dispozícii okamžite v prípade potreby.
  • Umiestnenie dát - Vaše dáta sa vždy fyzicky nachádzajú na Slovensku: v datacentre DataCube v Bratislave a v záložnom DC v rámci SR
  • Služba je cenovo výhodná, za nízky mesačný poplatok získavate celkovú istotu pred katastrofou.
  • Presnú cenu určíme na základe špecifikácie Vašich požiadaviek.

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.