Certifikáty

GAMO Cloud je služba poskytovaná spoločnosťou GAMO a.s.

Bezpečnosť údajov v cloude je vždy vnímaná ako jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní. Vždy sú to totiž dáta, ktoré sa zákazník rozhodne umiestniť mimo vlastnej serverovne ku poskytovateľovi cloudových služieb. GAMO Cloud služby sú plne v súlade s certifikáciami, ktoré GAMO a.s. získalo splnením podmienok certifikačného auditu vykonaného nezávislou certifikačnou autoritou.
Poskytovanie cloudových služieb v GAMO Cloud spĺňa nasledovné ISO certifikácie:

  • ISO 9001:2008 – certifikácia systému manažérstva kvality
  • ISO 27001:2014 – certifikácia systému informačnej bezpečnosti
  • ISO 27018:2014 –certifikácia o dodržiavaní predpisov o ochrane osobných údajov v cloudových systémoch

Dátové centrum Datacube, kde je GAMO Cloud prevádzkovaný, je najmodernejšie a najbezpečnejšie dátovom centrum v strednej Európe. Bezpečnosť zaisťuje nielen systém fyzickej ochrany, ale tiež režim monitorovaných bezpečnostných zón. 
Datacube je dátové centrum certifikované podľa noriem ISO a tiež je držiteľom nasledovných bezpečnostných certifikátov vydaných Národným bezpečnostným úradom SR:

  • Priemyselná bezpečnosť (dôverné)
  • Confidential Security Clearance
  • Confidential Security Clearance NATO

Ak máte záujem sa sami presvedčiť o úrovni bezpečnosti, neváhajte nás kontaktovať,v prípade záujmu zabezpečíme možnosť návštevy dátového centra Datacube.
 

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.