Bezpečnosť

Bezpečnosť údajov v cloude aj vo firemnej serverovni je dôležitým faktorom pri budovaní a prevádzkovaní IT. GAMO Cloud obsahuje také bezpečnostné prvky, ktoré sú v podnikovej serverovni dosiahnuteľné len s vynaložením vysokých nákladov.

Minimalizácia rizika výpadku IT služieb v dôsledku mimoriadnej udalosti, bezpečnosť a dostupnosť Vašich dát je pre nás prioritou.

GAMO Cloud je vybudovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť. Spĺňa medzinárodné normy a bol certifikovaný podľa medzinárodných štandardov.

  • Garantovaná dostupnosť až do 99,97% znamená maximálny mesačný výpadok 13,5 minúty.

  • Úroveň bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov ISO 27000.

  • Ochrana osobných údajov v cloude spĺňajúca požiadavky ISO 27018

  • Dátové centrum spĺňajúce požiadavky štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III.

  • Certifikát vydaný NBU pre SR a NATO.

  • 7-dňové automatické zálohovanie virtuálnych serverov.

  • Umiestnenie zákazníckych dát na území SR..

 

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.