Backup as a Service

Služba Backup as a Service umožňuje zálohovať aktuálnu kópiu vašich virtualizovaných aplikácií umiestnených vo vašej infraštruktúre alebo v GAMO Cloud. V prípade potreby si súbory alebo virtuálne disky jednoducho obnovíte.

Nemusíte mať starosti s komplexnou konfiguráciou a nastaveniami. Službu BaaS spravujete cez web portál, ktorý vám umožňuje nastavovať backup úlohy, replikácie a obnovu dát z a do Vašej infraštruktúry, alebo do GAMO Cloud.

Backup as a Service od GAMO Cloud Vám poskytuje:

Jednoduchosť a efektivitu
 • Zálohujte len virtuálne servery, ktoré chce chrániť a šetrite náklady na zálohovanie. Oproti tradičným riešeniam zálohy, replikácie a obnovy, GAMO 
  Cloud Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť.
 • Kontrolu nad svojim riešením - cez web portál pre zálohovanie máte pod kontrolou všetky úlohy, politiku zálohovania a stav a výsledok jednotlivých úloh spolu s reportingom.
 • Efektívnu správu zálohovania - opakujte zálohovanie kontinuálne, alebo plánujte pravidelné zálohovanie, spúšťajte zálohovanie do GAMO Cloudu alebo ku Vám, kopírujte existujúce úlohy..
Bezpečnosť
 • Umiestnenie dát - Vaše dáta sa vždy fyzicky nachádzajú na Slovensku: v datacentre DataCube v Bratislave a v záložnom DC v rámci SR.
 • Použitá infraštruktúra je riadená certifikovaným tímom, je umiestnená v Tier 3 datacentrách, ktoré spĺňajú kritéria NBU, NATO a spĺňajú podmienky ISO certifikácie.
 • Záruka bezpečnosti – služba je v súlade s ISO 27001 a ISO 27018.
 • End-to-End kryptovanie s využitím SSL, bez potreby nastavenia VPN. Všetky dáta sú zakryptované ešte pred opustením Vášho sieťového perimetra spolu s využitím kompresie bez negatívneho dopadu na redukciu dát.

Služba Backup as a Service je poskytovaná na technológiách NAKIVO a Veeam Cloud Connect.

Nezáleží či používate VMware, Hyper-V alebo Amazon AWS, podporujeme viac platforiem poskytnutím flexibilnej zálohy pre Vaše kritické dáta a systémy.

Technické predpoklady prevádzkovania služby GAMO Cloud BaaS:

 • Minimálne systémové požiadavky: VMware virtualizácia (Free ESXi je minimum).
 • Odporúčaná šírka pásma 1MB pre každých 300 GB dát.
 • Jedna verejná IP pre komunikáciu smerom z organizácie.

Cena služby GAMO Cloud BaaS:

 • GAMO Cloud Backup je spoplatnená podľa počtu zálohovaných VM a obsadeného diskového priestoru s neobmedzeným objemom prenesených dát cez Multi-Gbps linky. 
 • Mesačný poplatok = 10,- € za každú VM    +    0,02 € za každý GB HDD.
 • WAN akcelerácia je zahrnutá v cene služby.
 • Objem prenesených dát dát cez Multi-Gbps linky je neobmedzený
 • Možnosť množstevnej a distribútorskej zľavy.

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.