Otázky našich zákazníkov

Zabezpečenie je riešené na technologickej, ako aj na procesnej úrovni.
Dosahovaná úroveň bezpečnosti je na oveľa vyššej úrovni, akú v súčasnosti dosahujú bežné firmy, ktoré chcú svoje dáta chrániť vlastnými prostriedkami.
V prípade záujmu poskytujeme 7-dňové automatizované zálohovanie ako súčasť našich štandardných služieb.
Napríklad pri neúmyselnom zmazaní jednotlivých súborov, Vám ich vieme bez problémov obnoviť.
Všetky naše systémy sú minimálne zdvojené, vrátane napájania a klimatizácie.
Napríklad pri zlyhaní dodávok elektrickej energie dokážeme zabezpečiť viac ako 72 hodinovú prevádzku.
Áno. Na overenie našim zákazníkom poskytujeme bezplatnú možnosť využitia skúšobnej prevádzky - DEMO, aby si túto skutočnosť overili.
Využitie Dema Vám navyše ukáže, že Vaša reálna potreba výpočtových zdrojov je v skutočnosti nižšia ako ste si mysleli.
Áno. Svojim zákazníkom ale poskytujeme minimálnu rezervu, ktorú majú možnosť využiť v prípade výskytu takejto udalosti.
Na rozdiel od riešení na mieru je teda možné výkon Vašich virtuálnych serverov podľa potreby zvýšiť.
Áno. Naše cenové ponuky sú komplexné a transparentné.
Vždy jednoznačne viete, koľko Vás služby v GAMO Cloude stoja. Našim zákazníkom nikdy neúčtujeme žiadne skryté poplatky.
Nie vždy je to možné. Preto našim zákazníkom poskytujeme v tejto oblasti odborné poradenstvo.
Naši špecialisti Vám pomôžu správne sa rozhodnúť, akú časť Vašej infraštruktúry je vhodné migrovať do cloudu.
Umožní Vám cenovo efektívnym spôsobom preniesť zodpovednosť za vybudovanie a prevádzku IT infraštruktúry na poskytovateľa cloudu.
Môžete sa tak naplno venovať oblastiam, ktoré sú kľúčové pre úspech Vášho podnikania.
Nie vždy je to možné, závisí to od konkrétnych licenčných politík. Preto licencie OS svojim zákazníkom poskytujeme ako službu.
To našim zákazníkom umožňuje využívať aktuálne verzie SW bez nutnosti ďalších investícií.
Našim zákazníkom štandardne poskytujeme 14-dňovú plnohodnotnú skúšobnú prevádzku.
Prostredie GAMO Cloudu si tak môžete pohodlne otestovať pre svoje konkrétne účely. Zároveň môžete konzultovať Vaše otázky s našim konzultantom.
Každé virtualizované prostredie zákazníka spĺňa technické predpoklady pre migráciu do cloudu.
Migrácia virtualizovaného prostredia je vo väčšine prípadov menej náročná a nevyžaduje si rozsiahle výpadky systému. Samozrejme do cloudu je možné prejsť aj z nevirtualizovaného prostredia.
Cloudové ako aj iné IT riešenia dlhodobo úspešne poskytujeme napríklad Slovenskej pošte, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo spoločnosti Transpetrol v Bratislave.
Sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre veľkých, ale aj malých zákazníkov.

Kontaktujte nás

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.