Podiel cloudových služieb v IT rozpočtoch sa bude neustále zvyšovať

Analytická spoločnosť Gartner publikovala v júli 2016 štúdiu, ktorá označila cloud computing ako „najvýraznejšiu silu ktorá bude meniť koncept využívania IT v digitálnom veku“.

Ed Anderson, viceprezident Gartneru uviedol, že "uvažovanie o cloude ako o prvej voľbe je základom pre udržanie si relevantnej pozície v dnešnom rýchlo sa meniacom svete".

IT rozpočty sa dynamicky menia a podiel cloudových služieb (označených ako cloud shift) sa kontinuálne zvyšuje. Gartner očakáva, že v priebehu 4 rokov sa celosvetový objem cloudových služieb naprieč všetkými platformami (IaaS, SaaS, PaaS, ...) zvýši o 1 trilión USD. Najvýraznejšie sa na tejto sume bude podieľať outsourcing biznis procesov (BPaaS) a aplikačný softvér vo forme služby (SaaS). 

Presun do cloudu však nie je iba o samotnom cloude. Tým, ako sa organizácie usilujú o novú IT architektúru a filozofiu prevádzkovania systémov, stávajú sa pripravenými pre nové príležitosti v digitálnom biznise, vrátane nových trendov akým je napríklad IoT – Internet of Things“, dodal Ed Anderson. „Okrem toho organizácie využívajúce dynamický model fungovania založený na cloude, zlepšujú svoju schopnosť optimalizácie nákladov ako aj celkovú konkurencieschopnosť.

Napriek tomu, že investície do cloudu sa budú zvyšovať, potreba špecifického hardvéru pre konkrétnu funkčnosť IT infraštruktúry priamo v organizácii aj naďalej zostane. 

Podľa analytickej spoločnosti IDC dosahuje podiel „tradičného IT“ z celkových výdavkov na IT infraštruktúru výšku 60%. Tento podiel má však do roku 2020 klesnúť na úroveň 50%, a to najmä kvôli rýchlemu tempu rastu cloudových služieb.
 

GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.