Blog

Podiel cloudových služieb v IT rozpočtoch sa bude neustále zvyšovať

Analytická spoločnosť Gartner publikovala v júli 2016 štúdiu, ktorá označila cloud computing ako „najvýraznejšiu silu ktorá bude meniť koncept využívania IT v digitálnom veku“.

Ed Anderson, viceprezident Gartneru uviedol, že "uvažovanie o cloude ako o prvej voľbe je základom pre udržanie si relevantnej pozície v dnešnom rýchlo sa meniacom svete".

Stránky

Subscribe to RSS - blogy
GAMO a.s.  |  Kyjevské námestie 6  |  974 04 Banská Bystrica
Dátové centrum  |  Datacube  |  Kopčianska 92  |  851 01 Bratislava
Copyright © 2017 GAMO
Created by ActivIT.