Bezpečný Home Office info ku službe

Aktivácia a využívanie služby je plne automatizované v prostredí cloud portálu GAMO

 1. Používateľ sa zaregistruje a objedná službu GAMO Drive 50 DEMO v cloud portáli GAMO.
   
 2. Okamžite po registrácii obdrží e-mailom prístupové údaje (meno, heslo, URL) pre prístup ku službe.
   
 3. Službu využíva úplne bez obmedzenia 14 dní.
   
 4. Na 12 deň je používateľovi vystavená zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní.
   
 5. V prípade jej včasnej úhrady sa pokračuje vo využívaní služby s mesačným poplatkom, bez viazanosti. Úhrada je možná kreditnou kartou, alebo bankovým prevodom.
   
 6. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v termíne je služba deaktivovaná.
   
 7. Zákazník môže požiadať o sprístupnenie svojich údajov na stiahnutie do 20 dní odo dňa splatnosti faktúry.
   
 8. Po uplynutí uvedených 20 dní ú všetky dáta vymazané.
   
 9. Poskytovanie GAMO Drive sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami GAMO Cloudových služieb.

Aktivovať zdarma


Prečo sa rozhodnúť pre GAMO Drive:

 • Dáta sú výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu.
   
 • Bezpečnosť je garantovaná – certifikácie GAMO Cloud sú na najvyššej svetovej úrovni.
   
 • Verzionovanie dokumentov - zálohovanie dát každých 24 hodín s retenciou 7 dní.
   
 • Prehliadanie, zdieľanie a správa súborov prostredníctvom webového rozhrania.
   
 • Bezpečnosť a ochrana údajov – komunikačná linka a audio/video hovory sú kryptované.
   
 • Viacúrovňová ochrana šifrovania dát.
   
 • Web RTC prístup pre dosiahnutie multi-platformovej podpory.
   
 • Manažment videokonferencií – pridávanie konverzácií, pozývanie účastníkov, kontrola nad účastníkmi.
   
 • Možnosť pozývania externých účastníkov – ideálne riešenie pre webinár.
   

 • Objem prenesených dát v rámci GAMO Drive služby je neobmedzený. Veľkosť súborov nie je limitovaná.
   
 • Podporované zariadenia: Windows, Mac, Linux, iOS, Android a akýkoľvek webový prehliadač.
   
 • Mobilná aplikácia pre platformu iOS, Android.
   
 • Desktop agent pre Windows, MacOS, Linux.
   
 • Možnosť editácie kancelárskych dokumentov typu Word, Excel a Powerpoint priamo vo webovom prehliadači.
   
 • Integrácia s Outlook.
   
 • Rýchle FULL text vyhľadávanie.

Manuál ku GAMO Drive

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť