Bezpečný Home Office info ku službe

Aktivácia a využívanie služby je plne automatizované v prostredí cloud portálu GAMO

 1. Používateľ sa zaregistruje a objedná službu GAMO Drive 50 DEMO v cloud portáli GAMO.
   
 2. Okamžite po registrácii obdrží e-mailom prístupové údaje (meno, heslo, URL) pre prístup ku službe.
   
 3. Službu využíva úplne bez obmedzenia 14 dní.
   
 4. Na 12 deň je používateľovi vystavená zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní.
   
 5. V prípade jej včasnej úhrady sa pokračuje vo využívaní služby s mesačným poplatkom, bez viazanosti. Úhrada je možná kreditnou kartou, alebo bankovým prevodom.
   
 6. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v termíne je služba deaktivovaná.
   
 7. Zákazník môže požiadať o sprístupnenie svojich údajov na stiahnutie do 20 dní odo dňa splatnosti faktúry.
   
 8. Po uplynutí uvedených 20 dní ú všetky dáta vymazané.
   
 9. Poskytovanie GAMO Drive sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami GAMO Cloudových služieb.

Aktivovať zdarma


Prečo sa rozhodnúť pre GAMO Drive:

 • Dáta sú výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu.
   
 • Bezpečnosť je garantovaná – certifikácie GAMO Cloud sú na najvyššej svetovej úrovni.
   
 • Verzionovanie dokumentov - zálohovanie dát každých 24 hodín s retenciou 7 dní.
   
 • Prehliadanie, zdieľanie a správa súborov prostredníctvom webového rozhrania.
   
 • Bezpečnosť a ochrana údajov – komunikačná linka a audio/video hovory sú kryptované.
   
 • Viacúrovňová ochrana šifrovania dát.
   
 • Web RTC prístup pre dosiahnutie multi-platformovej podpory.
   
 • Manažment videokonferencií – pridávanie konverzácií, pozývanie účastníkov, kontrola nad účastníkmi.
   
 • Možnosť pozývania externých účastníkov – ideálne riešenie pre webinár.
   

 • Objem prenesených dát v rámci GAMO Drive služby je neobmedzený. Veľkosť súborov nie je limitovaná.
   
 • Podporované zariadenia: Windows, Mac, Linux, iOS, Android a akýkoľvek webový prehliadač.
   
 • Mobilná aplikácia pre platformu iOS, Android.
   
 • Desktop agent pre Windows, MacOS, Linux.
   
 • Možnosť editácie kancelárskych dokumentov typu Word, Excel a Powerpoint priamo vo webovom prehliadači.
   
 • Integrácia s Outlook.
   
 • Rýchle FULL text vyhľadávanie.

Manuál ku GAMO Drive

AKO ZISTÍM, ČI SOM PRIPRAVENÝ NA CLOUD?

OTESTUJTE SI VAŠE SYSTÉMY

CLOUD ZDARMA NA 2 TÝŽDNE

MÁM ZÁUJEM O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť