Penetračné testy

Riešenie bezpečnosti podľa špecifík konkrétnej spoločnosti v súlade s legislatívou.

Predbehnite útočníka

Penetračné testy predstavujú testovanie bezpečnosti informačného systému prostredníctvom nástrojov a postupov, ktoré bežne využívajú hackeri cielene napádajúci dostupné informačné systémy. Testovania sa vykonávajú vždy z pohľadu vonkajšieho, ale aj interného útočníka. Okrem zraniteľnosti informačného systému sa testujú aj schopnosti bezpečnostných prvkov detegovať a zamedzovať pokusy o prienik do informačného systému. Poskytujeme dva typy penetračných testov, externé a interné. V prípade externých testov sú preverované hlavne služby, ktoré sú priamo prístupné z internetu. V druhom prípade, keď ide o interné penetračné testy, tieto vykonávame priamo v lokálnej sieti zadávateľa. K testovaniu využívame automatické nástroje a overené postupy.

Prečo si vybrať naše riešenie

Lokalizovaná podpora

V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete spoľahnúť na našich systémových špecialistov.

Individuálny prístup

Neponúkame "krabicové riešenie", ale systém na základe individuálnych potrieb zákazníkov, napr. VPN, bezpečnosť, zálohovanie, ...

Najmodernejší cloud na Slovensku

Ako prví na Slovensku využívame koncept SDDC – Software Defined Data Center. Najnovšie technológie VMware založené na úplnej virtualizácií sietí a dátových úložísk.

Spoľahlivé dátové centrum

Zálohovacia infraštruktúra je umiestnená v Tier III datacentrách, ktoré spĺňajú kritériá NBU, NATO, ako aj podmienky certifikácie ISO 27001 a ISO 27018.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť