GDPR

Riešenie bezpečnosti podľa špecifík konkrétnej spoločnosti v súlade s legislatívou.

Prijať opatrenia

Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre spoločnosti nezvratné následky. Účinnosť nového nariadenie EÚ o ochrane údajov General Data Protection Regulation - GDPR začína 25. mája 2018, no vzhľadom na komplexnosť zmien je potrebné začať sa pripravovať už dnes. Čo bude pre váš biznis znamenať nové nariadenie na ochranu osobných údajov? Nastavenie procesov pre ochranu osobných údajov, investíciu do bezpečnosti, povinnosť zosúladiť všetko s legislatívou a s nariadením.

Veľa času nezostáva. Nedodržaním povinnosti a porušením pravidiel GDPR sa vystavujete nielen riziku vzniku bezpečnostného incidentu, ale hrozí vám aj pokuta vo výške 4% celkového ročného obratu alebo 20 mil. EUR.

GAMO Cloud uľahčí implementáciu GDPR

Zistiť viac

Čo je to GDPR?

General Data Protection Regulation, GDPR je skratka pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

GDPR a cloud

Prevádzkou informačných systémov v cloude dokážete rýchlo a efektívne vyriešiť požiadavky GDPR pre oblasť IT infraštruktúry. Takto urýchlite a aj zjednodušíte implementáciu procesných, či legislatívnych požiadaviek.

ZISTIŤ VIAC

Koho sa týka?

Všetkých organizácií, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy. Spoločností, ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú ich pre marketingové účely.

Pripravíme vás

V spolupráci s renomovanými partnermi máme pripravené komplexné riešenie GDPR problematiky. Prechodom do GAMO Cloud dokážete znížiť náklady súvisiace s informačným systémom. 

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť