Aktuality

20

Dnešný biznis je dynamický a často vyžaduje rýchle rozhodnutia. Aby ste dokázali udržať toto tempo, poskytnite vašim pracovníkom riešenie pre jednoduchú a efektívnu tímovú spoluprácu. Využitím moderných online nástrojov, dokážete zlepšiť produktivitu, komunikáciu a spoluprácu. A to všetko bez investícií do novej „podnikovej serverovne“.

Tagy:
sep

02

Písomné vedomostné testy boli prostredníctvom TAP System® opäť úspešne spracované a vyhodnotené. Vďaka našej aplikácii malo prijímacie konanie pre akademický rok 2015/2016 na dvoch vysokých školách bezproblémový priebeh a zaručenú vysokú efektivitu a objektivitu celého prijímacieho procesu.

Tagy:
sep

29

Uvítali sme príležitosť spolupodieľať sa na realizácii myšlienky otvoriť Múzeum SNP mladej generácii. Podarilo sa nám zladiť naše schopnosti a predstavy partnera, a napokon vzájomnou spoluprácou pripraviť pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Múzea SNP a Oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania technologickú novinku - mobilnú aplikáciu, ktorá interaktívnym spôsobom priblíži návštevníkom vystavené exponáty v areáli Pamätníka SNP. 

Tagy:
aug

Stránky

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť