Aktuality

08

GAMO už po druhýkrát získalo od spoločnosti Kerio Technologies ocenenie za dosiahnuté obchodné výsledky. Ako predajca s najväčším percentuálnym nárastom v tržbách za obdobie posledných 12 mesiacov sme sa stali držiteľom titulu v kategórii Skokan roka 2015.

Tagy:
mar

26

Firemnú filantropiu a aktivity pre tento rok sme previazali s posolstvom nášho firemného kalendára „KOMU a AKO chceme prejaviť vďaku“, pretože spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitou súčasťou kultúry a štýlu podnikania. Je základom komunikácie našej zodpovednosti smerom k partnerom, zamestnancom, blízkym či komunite, v ktorej pôsobíme, a ktorú chceme počas celého roka 2016 podporovať.

Tagy:
feb

25

23. a 25. februára sa v priestoroch GAMO uskutočnila 1-dňová vzdelávacia aktivita pre pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl z Banskej Bystrice. Oslovili sme riaditeľov škôl, ktorí mali možnosť prihlásiť dvoch pedagógov na bezplatné podujatie Vzdelávame pedagógov - plne v réžii GAMO. Účastníci našej aktivity si osvojili praktické poznatky z ukážkových hodín troch programov kontinuálneho vzdelávania, overili si kvalitu a kompetentnosť našich školiteľov.

Tagy:
feb

08

Počas mesiacov december 2015 a január 2016 sa v GAMO úspešne rozbehlo používanie riešenia Office 365. Historicky sme v GAMO používali riešenie pre mailovú komunikáciu na báze IBM Lotus Domino / Lotus Notes. Táto platforma bola prevádzkovaná na interných serveroch, pričom postupom času sa sem okrem e-mailu pridalo aj viacero firemných aplikácií. Riešenie využívali aj pracovníci z pobočiek v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dnes plnohodnotne pracujeme s riešením Office 365.

Tagy:
feb

10

Kalendár GAMO pre rok 2016 je pokračovaním našej spolupráce so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Talentovaným deťom z regiónu v ňom už druhým rokom umožňujeme verejnú prezentáciu ich práce, a tým dúfame, ich motivujeme k ďalšej svedomitej práci na ich umeleckom raste. Deťom, ktoré radi kreslia, a ktoré ich záľuba priviedla do ZUŠ-ky, aby svoj talent pod odborným vedením zdokonaľovali, sme v tomto roku pripravili súťaž na tému Ďakujem.

Tagy:
dec

26

Minulý týždeň sme v spolupráci s vybranými technologickými partnermi pripravili podujatie zamerané na prezentáciu produktov a IT riešení – GAMO DAY 2015. Tradične, tak ako v uplynulých rokoch, aj tentokrát získali účastníci informácie priamo od zástupcov renomovaných IT značiek. Od technických špecialistov z GAMO sa dozvedeli o novinkách z nášho produktového portfólia.

Tagy:
okt

30

Po niekoľkých rokoch prichádzame s novou sviežou identitou našich firemných stránok. 

Tagy:
sep

20

Dnešný biznis je dynamický a často vyžaduje rýchle rozhodnutia. Aby ste dokázali udržať toto tempo, poskytnite vašim pracovníkom riešenie pre jednoduchú a efektívnu tímovú spoluprácu. Využitím moderných online nástrojov, dokážete zlepšiť produktivitu, komunikáciu a spoluprácu. A to všetko bez investícií do novej „podnikovej serverovne“.

Tagy:
sep

02

Písomné vedomostné testy boli prostredníctvom TAP System® opäť úspešne spracované a vyhodnotené. Vďaka našej aplikácii malo prijímacie konanie pre akademický rok 2015/2016 na dvoch vysokých školách bezproblémový priebeh a zaručenú vysokú efektivitu a objektivitu celého prijímacieho procesu.

Tagy:
sep

29

Uvítali sme príležitosť spolupodieľať sa na realizácii myšlienky otvoriť Múzeum SNP mladej generácii. Podarilo sa nám zladiť naše schopnosti a predstavy partnera, a napokon vzájomnou spoluprácou pripraviť pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Múzea SNP a Oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania technologickú novinku - mobilnú aplikáciu, ktorá interaktívnym spôsobom priblíži návštevníkom vystavené exponáty v areáli Pamätníka SNP. 

Tagy:
aug

Stránky

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť