Aktuality

15

To, že výrobný podnik bezproblémovo funguje v cloude, si mali možnosť overiť účastníci CEIT&TREND konferencie Digitálny podnik, ktorá sa uskutočnila 14. 6. 2017 v Žiline. Reálne benefity GAMO riešenia digitálnej transformácie IT spoločne odprezentovali Ľubomír Repiský, IT manažér zo spoločnosti K-system a Ivan Luby, CTO, GAMO.

Autor: GAMO
Tagy:
jún

03

Zúčastnili sme sa prezentácie talentu a odborných vedomostí mladých ľudí, účastníkov celoštátnej prehliadky 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Projekt SOČ patrí k najvýznamnejším súťažiam svojho druhu a každoročne sa ho zúčastňuje niekoľko tisíc študentov. Bolo nám teda potešením spojiť značku GAMO s týmto podujatím a ako jeden z partnerov podporiť a oceniť najlepšieho riešiteľa v kategórii Elektrotechnika a hardvér.

Autor: GAMO
Tagy:
máj

27

Inšpirujte sa príbehom výrobnej spoločnosti, ktorá funguje v GAMO Cloud. Z cloudu bežia nielen všetky servery, ale riadia sa aj výrobné linky. Na približne 90 virtuálnych desktopoch pracujú aj dizajnéri využívajúci 3D výkon akcelerovaný z cloudu.

Autor: GAMO
apr

30

Čo sa viac vyplatí? Na internete nájdete množstvo prieskumov na tému „Cloud versus vlastná IT infraštruktúra“. Vždy sa hovorí o výhodách a nevýhodách jedného alebo druhého modelu IT prevádzky, pričom náklady a benefity sa odhadujú iba približne. Po hodinách štúdia týchto prieskumov síce poznáte pozitíva a negatíva, no len ťažko aplikujete optimálne riešenie pre svoju firmu.

Autor: GAMO
Tagy:
mar

24

Osvedčilo sa nám, zapojiť sa do jeho výchovy. A preto sme nadviazali spoluprácu so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Ide o školu,  ktorá je v našom regióne svojím odborným vzdelávaním najbližšie k oblasti IT služieb, v ktorých je GAMO už viac ako 25 rokov doma.

Autor: GAMO
Tagy:
mar

20

GAMO Cloud je prvé cloudové riešenie na Slovensku postavené na koncepte SDDC – Software Defined Data Centre. Sú tu použité technológie pre mikrosegmentáciu (VMware NSX) a zároveň virtualizácia storage – VSAN. Takýto koncept nás zaraďuje ku technologickej špičke a VMware sa o nás často zmieňuje vo svojich referenciách.

Autor: GAMO
Tagy:
feb

23

Pozývame Vás na chutné raňajky spojené s predstavením najnovších VMware technológií. Dozviete sa detailné informácie o produktoch VMware Horizon a VSAN, zoznámite sa s úspešným scenárom nasadenia produktu u reálneho zákazníka. 

Utorok 7.2.2017 o 9.00 hod.
Implementácie VDI (VMware Horizon) a využitie GPU
prezentuje: Vojtěch Morávek, Systems Engineer VMware, Praha

Autor: GAMO
Tagy:
jan

16

Na globálnej VMware NSX konferencii sa GAMO zaradilo medzi významných NSX zákazníkov a partnerov.
GAMO Cloud ako prvý poskytovateľ cloud computing služieb na Slovensku využíva najnovšie technológie VMware postavené na virtualizácií sietí a virtualizácií dátových úložísk.

Autor: GAMO
Tagy:
jan

21

Želáme Vám veľa krásnych chvíľ prežitých v čarovnej atmosfére Vianoc, v novom roku pevné zdravie a mnoho chuti do práce.

 

 

Autor: GAMO
Tagy:
dec

09

V historických priestoroch banskobystrickej Radnice sme vo štvrtok 8. decembra uviedli do života nástenný kalendár GAMO pre rok 2017. Kalendár je pokračovaním spolupráce spoločnosti GAMO so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Už tretím rokom ponúka možnosť predstaviť výtvarný prejav a interpretáciu talentovaných žiakov ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.

Autor: GAMO
Tagy:
dec

Stránky

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť