Aktuality - GAMO

26

Čoraz viac firiem využíva cloud, získava im viac ako 100 hodín práce a zvyšuje zabezpečenie.

sep

25

S vyššou mierou digitalizácie čelia firmy sofistikovanejším hrozbám.

sep

24

Viac než 100 hodín mesačne na rozvoj, ukázala analýza spoločnosti GAMO na konferencii CFO Fórum.
 

sep

19

Sociálne inžinierstvo sa stáva aktuálnou hrozbou aj pre podnikovú infraštruktúru. Nielen osobná, ale aj pracovná identita môže byť jednoducho zneužitá.

Tagy:
sep

15

... čoraz častejšie zameriavajú na ostatné zariadenia pripojené na internet, väčšina majiteľov o tom nevie.

aug

11

CSA Star je najsilnejším programom potvrdzujúcim bezpečnosť v cloude.

jún

26

Oblaky a turistika spolu veľmi nefungujú, človek sa môže v horských mračnách ľahko stratiť. Zato cloud ako riešenie pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT systémov na horách je prirodzeným spojením. Nedávno sa o tom presvedčila aj spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), jeden z najväčších prevádzkovateľov horských stredísk a turistických služieb v strednej a východnej Európe.

apr

21

Ak sa zaujímate o sofistikované bezpečnostné riešenia, sledujete trendy v oblasti cloudových technológií alebo Vás zaujíma problematika GDPR, určite ste sa s nami stretli počas SecTec Security Day 2018
GAMO ako partner konferencie prispel do programu 2. dňa prezentáciou Aspekty GDPR v prostredí slovenského cloudu.

Tagy:
mar

09

Spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitou súčasťou kultúry a štýlu podnikania. Aktivity pre tento rok sme naštartovali podporou tímu žiakov zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, ktorí si svojimi výsledkami v regionálnom kole, otvorili cestu na medzinárodné semifinále First Lego League – FLL, ktoré sa koná v Lodži v Poľsku v dňoch 10.-11. februára 2018.

Tagy:
feb

20

Datacenter je Microsoft kompetencia, patriaca do skupiny Cloud Platform & Infra. Tento typ kompetencií - Cloud Platform preukazuje schopnosť partnera navrhnúť a implementovať riešenia typu IaaS – Infrastructure as a Service. 

Tagy:
dec

Stránky

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť