Aktuality - GAMO

01

Podľa údajov z Google COVID-19 Community Mobility Reports sa úroveň návratu na pracoviská po prvej vlne Covid-19 nepodarilo dosiahnuť. V súčasnosti je priemerná obsadenosť pracovísk na úrovni 77%. To predstavuje bežný prázdninový priemer. Ekonomika nie je obmedzená celoštátnymi reštrikciami, ako tomu bolo počas mesiacov marec – apríl. Takmer štvrtina pracovníkov však pracuje z domu, alebo je z iných dôvodov mimo svojho pracoviska.

Tagy:
okt

29

Covid-19 priniesol popri spomalení ekonomiky aj potrebu urýchlenej digitalizácie pre firmy, ktoré chcú zostať konkurencieschopné. Podľa prieskumu Appdynamics sa v minulosti projekty digitálnej transformácie bežne schvaľovali a implementovali aj rok. V súčasnosti však viac ako 70% respondentov hovorí o časovom horizonte pár týždňov.

Tagy:
sep

17

Vaše tohtoročné plány investovať do nového ERP systému zastavili dopady pandémie? Neznamená to, že sa musíte vzdať prínosov, ktoré ste od nových pohľadov na podnikanie a na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy očakávali.

Tagy:
jún

29

Prečo prevádzkovať systémy v GAMO Cloud? Pre chod a rozvoj Vašich aplikácií a služieb získate maximálne zabezpečené prostredie, ktoré patrí medzi úzku špičku certifikovaných svetových poskytovateľov cloudových služieb.
GAMO úspešným auditom certifikácie CSA STAR potvrdzuje, že spĺňa prísne kritéria IT bezpečnosti pre spoľahlivú ochranu a zabezpečenie dát klientov.

Tagy:
apr

06

Odbornými znalosťami a skúsenosťami sme opäť potvrdili najvyššiu možnú Gold úroveň pôsobnosti v Microsoft Partner Network.

Tagy:
apr

02

V čase pandémie a domácej izolácie je potrebné myslieť predovšetkým na zdravie. Mnohé rodiny však trápia aj pracovné a školské povinnosti. Najdôležitejšími komunikačnými kanálmi sa stali web konferenčné hovory priamo z domu. Spoločnosť GAMO sa rozhodla pomôcť nielen pracujúcim, ale i učiteľom, žiakom či samosprávam a svoju službu GAMO Meet ponúka zadarmo.

Tagy:
apr

26

Vedci potrebujú výkon. V boji proti koronavírusu spája platforma Folding@Home sily všetkých možných procesorov a grafických kariet po celom svete.

Tagy:
mar

11

V súvislosti s celospoločenskou situáciou ponúkame riešenie na preklenutie 2 týždňovej karantény. Nemajte obavy prijať preventívne opatrenia na ochranu zdravia a odporučiť zamestnancom prácu z domu. Na tento čas zdarma poskytneme novú rozšírenú funkčnosť cloudovej služby GAMO Drive.

Tagy:
mar

12

Na stretnutí s médiami 12. 11. 2019 v bratislavskom hoteli LOFT sa prezentovalo GAMO ako spoločensky zodpovedná firma s atraktívnym portfóliom služieb, ktorá reflektuje na trendy a inovácie v IT, a tieto prenáša do svojich služieb, a zároveň do komunikácie.

nov

17

Zo slávnostného podujatia, v rámci ktorého sú spoločnosťou IBM každoročne oceňovaní najvýznamnejší obchodní partneri, si GAMO odnieslo ocenenie IBM PARTNER ROKA 2018 v kategórii IBM SECURITY PROJEKT.

Tagy:
máj

Stránky

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť