Aktuality - Cloud

01

Radi by sme sa poďakovali všetkým účastníkom tradične pripravovaného podujatia GAMO DAY. Dúfame, že sa nám aj tento rok podarilo pripraviť zaujímavé témy z našej IT kuchyne.
Nestihli ste sa zúčastniť a radi by ste sa dozvedeli viac?

Autor: GAMO
Tagy:
jún

12

10.5.2016 v Košiciach a 11.5.2016 v Bratislave sme predstavili najnovšie VMware technológie, ktoré vytvárajú GAMO Cloud. Chystáte sa meniť infraštruktúru? Preskúmajte možnosti GAMO Cloud. Viac na produktovej mikrostránke www.gamocloud.sk

 

Autor: GAMO
Tagy:
máj

11

Prevádzka IT infraštruktúry je často základnou podmienkou fungovania celej firmy. Práve IT manažér by mal byť skúseným odborníkom, ktorý pozná všetky aspekty IT prevádzky, ako aj postupy v prípade výskytu kritických udalostí.

Autor: GAMO
Tagy:
apr

07

V priebehu mesiaca apríl 2016 organizovala IT Asociácia SR spolu s technologickými partnermi sériu podujatí ITAS DSM Roadshow. Cieľom bolo pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia pre vlastný vstup do Digital Single Market – online trhu, a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.

Autor: GAMO
Tagy:
apr

22

Prvé 100-percentne virtualizované Cloud Computing riešenie už aj na Slovensku.

Autor: GAMO
Tagy:
mar

09

V priebehu mesiaca február sme uviedli do prevádzky novú službu GAMO Cloud, ktorou poskytujeme IaaS služby na úrovni virtuálnych serverov a komplexných privátnych cloudov.  Zabezpečované sú z nezávislého dátového centra alokovaného na Slovensku, ktoré spĺňa požiadavky úrovne TIER III a disponuje bezpečnostnými certifikátmi od NBÚ pre SR a NATO. V našom cloud centre využívame najmodernejšie VMware technológie, máme implementované štandardy informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27000.

Autor: GAMO
Tagy:
mar

08

Počas mesiacov december 2015 a január 2016 sa v GAMO úspešne rozbehlo používanie riešenia Office 365. Historicky sme v GAMO používali riešenie pre mailovú komunikáciu na báze IBM Lotus Domino / Lotus Notes. Táto platforma bola prevádzkovaná na interných serveroch, pričom postupom času sa sem okrem e-mailu pridalo aj viacero firemných aplikácií. Riešenie využívali aj pracovníci z pobočiek v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dnes plnohodnotne pracujeme s riešením Office 365.

Autor: GAMO
Tagy:
feb

Stránky

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť