Aktuality - Cloud

16

Prečítajte si prípadovú štúdiu priamo od VMware a dozviete sa viac.

V priebehu pár mesiacov sme vďaka technológiám VMware dokázali vybudovať vlastné moderné dátové centrum. Stali sme sa prvým poskytovateľom na Slovensku, ktorý ponúka služby verejného, privátneho i hybridného cloudu založené na virtualizácii sietí a úložiska za pomoci najnovších technológií VMware NSX a VMware Virtual SAN.

Autor: GAMO
Tagy:
nov

09

Stratený v dokumentoch, e-mailoch, prezentáciách. Taká je často bežná realita pracujúceho človeka. Všetko sa točí len okolo dát, termínov, či požiadaviek od kolegov. Práve dáta sú dnes pre firmy rovnako cenné, ako je pre záhradkárov dážď. Katastrofa môže nastať vtedy, keď o ne prídete. A tak, ako bez dažďa nevyrastú kvety, neočakávajte ani vy plody svojej práce v podobe zisku.

Autor: GAMO
Tagy:
nov

17

GAMO ste doteraz poznali ako dodávateľa IT systémov, tvorcu softvéru a poskytovateľa servisných služieb. Týmto technológiám sme sa venovali uplynulých 25 rokov, naučili sme sa pritom spoznávať a plniť požiadavky zákazníkov. Vývoj v oblasti IT systémov je veľmi dynamický, čoraz výraznejšie sa začínajú uplatňovať nové spôsoby ich prevádzkovania.

Autor: GAMO
Tagy:
okt

04

Datacenter je to nová kompetencia, patriaca do skupiny Cloud Platform & Infra. Uvedeným typom kompetenií - Cloud Platform disponujú takí technologickí partneri, ktorí sú schopní navrhnúť a implementovať riešenia typu IaaS – Infrastructure as a Service. Tento typ riešení je aktuálne často žiadaný zákazníkmi, uvažujúcimi nad prechodom svojej IT infraštruktúry do cloudu.

Autor: GAMO
Tagy:
okt

27

Na konferencii VMware Virtual Info 2016 sme predstavili implementáciu platformy SDDC, na ktorej je postavený GAMO Cloud – technológie VMware VSAN a NSX. Náš príspevok mal názov:

VMware NSX a Virtual SAN v cloude

Najnovšia technológia VMware na virtualizáciu sietí a dynamické úložisko dát použitá v najmodernejšom cloude v SR.

Autor: GAMO
Tagy:
sep

27

Strávili sme príjemný deň na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF.

Autor: GAMO
Tagy:
aug

25

Meníme pohľad na IT, sledujeme trendy, a preto sme vybudovali GAMO Cloud. Čo znamená GAMO Cloud?

Autor: GAMO
Tagy:
aug

26

Presun podnikovej IT infraštruktúry do cloudu ešte nemusí znamenať, že ste na cloud pripravení a dokážete naplno využiť jeho prednosti. Až priveľmi často si organizácie nenájdu čas na dôkladné naplánovanie procesu prechodu z on-premise riešení alebo hostovanej infraštruktúry na cloudovú platformu. Prináša to riziká, pretože nedostatky v úvodnej fáze, ovplyvnia výsledok a zbytočne predĺžia čas potrebný pre úspešnú migráciu.

Autor: GAMO
Tagy:
júl

12

Bezpečnosť údajov v cloude je vždy vnímaná ako jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní. Vždy sú to totiž dáta, ktoré sa zákazník rozhodne umiestniť mimo vlastnej serverovne ku poskytovateľovi cloudových služieb. Ten by sa mal postarať o to, aby dáta boli zabezpečené pred stratou či zneužitím.

Úroveň informačnej bezpečnosti v tradičných IT riešeniach upravuje súbor noriem ISO 27000. Ten sa však zameriava iba na riešenia „tradičného IT“.

Autor: GAMO
Tagy:
júl

30

Turistická aplikácia mesta Liptovský Mikuláš vyvinutá v rámci konceptu GAMO SMART ZÓNA sprístupňuje pre návštevníkov pútavou a atraktívnou formou informácie o meste a jeho historických pamiatkach. GAMO SMART ZÓNA predstavuje ucelené riešenie, ktoré umožňuje vytvárať mobilné aplikácie, manažovať ich obsah a interaktivitu s vybranými objektami a v neposlednom rade získavať dáta o využívaní aplikácie a WiFi pripojenia.

Autor: GAMO
Tagy:
jún

Stránky

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť