Aktuality

04

Informácia k dôvodom zrušenia poskytovania bezplatnej služby, ktorá vám umožňovala komunikovať prostredníctvom videohovorov.

Vážení používatelia GAMO Meet, 

Tagy:
apr

14

Spoločnosť Microsoft avizuje zmeny v CSP Programe už v januári 2022. Ide o prvú zásadnú zmenu v tomto programe od roku 2015, ktorá má znížiť zložitosť administrácie a priniesť nové stimuly v poskytovaní predplatených licencií. Zároveň Microsoft avizoval aj menej príjemné informácie súvisiace so zdražovaním cien licencií od 1. 3. 2022.

Tagy:
dec

12

Niekedy stačí málo, aby sa podnikanie rozvíjalo tou správnou cestou. Každodenný dynamický vývoj v IT je súčasťou nášho príbehu. Pomáhame klientom zvoliť technologické prostredie a kombináciu IT služieb tak, aby ich systémy, aplikácie fungovali s maximálnym efektom pre ich podnikanie.

Tagy:
nov

15

Máme mať obavy? Prieskum spoločnosti GAMO a internetovej poradne pre mladých IPčko varuje aj pred zneužívaním osobných údajov u detí a tínedžerov

Až 21% detí a tínedžerov nemá zabezpečenú kameru na počítači a 9% z nich si neoveruje bezpečnosť pri platbe kartou. Deti vo veku 10 až 15 rokov streamujú najčastejšie. Podľa psychológa Mareka Madra sa vystavujú bezpečnostnému riziku.

Tagy:
mar

03

V priebehu troch desaťročí sme nadobudli skúsenosti, odborné kompetencie a množstvo informácií zo slovenského IT prostredia. Každodenný dynamický vývoj v IT je súčasťou nášho príbehu. Prešli sme od tradičných IT riešení k poskytovaniu cloudových služieb s garantovanou prevádzkou a flexibilným prostredím až po riešenia, zaručujúce maximálnu bezpečnosť, ochranu systémov a dát.  

Tagy:
mar

25

Nová situácia nás všetkých núti premýšľať a konať inak. Život sa z veľkej časti presunul do online sveta. Množstvo menších, stredných a veľkých firiem prešlo čiastočne alebo úplne na režim práce z domu. Za všeobecný predpoklad môžeme považovať fakt, že i po odznení pandémie budú firmy preferovať tento režim. Spoločnosť vstúpila do éry práce z domu, Work From Home Era

Tagy:
feb

21

Pre pandémiu koronavírusu zamestnávatelia radikálne pristúpili k práci z domu. Tá však firmám prináša aj obrovské riziká. Kyber zločincom epidémia zjednodušila prístup a priestor k útokom. Rýchlo a vo veľkom. 

Tagy:
jan

26

Zákazníci v súčasnosti kladú najväčší dôraz na zvyšovanie efektivity, uľahčenie komunikácie a spolupráce v tímoch. Moderné riešenia, implementované s odbornosťou a precíznosťou dokážu pomôcť aj s preklenutím dopadov pandémie covid-19. Bez obáv umožnia prácu z domu, videokonferecie, zdieľanie dokumentov.

Tagy:
nov

20

Tvrdenie o tom, že mýliť sa je ľudské, v oblasti kybernetickej bezpečnosti neobstojí. Chyby spôsobené psychologickými zákonitosťami ľudskej mysle vedú rebríček dôvodov bezpečnostných incidentov v oblasti firemných dát (52 %).

Úlohou manažmentu je kultivovať zdravý skepticizmus

Tagy:
nov

11

Sme jedným z piatich partnerov spoločnosti ESET na Slovensku, ktorý je certifikovaný na poskytovanie Endpoint Detection & Response riešení. Čo potrebuje firma, ktorá chce mať istotu, že nové bezpečnostné hrozby alebo rizikové počínanie používateľov neohrozia jej zisky, dôveru klientov či dobré meno? Jednoznačne riešenie pre dokonalý prehľad o koncových staniciach so širokými možnosťami na riešenie incidentov. 

Tagy:
nov

Stránky

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť