GAMO Portal : HW infraštruktúra

HW infraštruktúra

Hardvérová infraštruktúra v súčasnosti predstavuje systém, ktorý je základným predpokladom výkonnej a efektívnej prevádzky akéhokoľvek informačného systému. Jej výber, spôsob konfigurácie, nasadenie a každodenné používanie by malo reflektovať technologické trendy a pokrývať nielen aktuálne potreby, ale aj požiadavky na jej rozvoj v období 1-5 rokov.

Naše riešenia sú postavené na základe analýzy požiadaviek zákazníka. Navrhujeme a realizujeme technologicky najvhodnejšie riešenia s minimálnymi nárokmi na prevádzku a vysokým stupňom spoľahlivosti. Výsledkom býva riešenie IT infraštruktúry - flexibilná platforma s horizontom prevádzky na obdobie 1-5 rokov, ktorá:

 • v uvedenom horizonte zvládne obsluhovať zvyšujúce sa nároky na IT, bez potreby dodatočných investícií,
 • automatizuje prevádzku IT infraštruktúry,
 • zrýchľuje procesu konfigurácie, nasadzovania a správy prostredia,
 • zabezpečuje zvýšenie odolnosti výpočtového systému voči výpadkom hardvéru (HA),
 • pokrýva zabezpečenie interných dát proti nepredvídaným udalostiam,
 • dokáže zvýšiť úroveň infraštruktúrnych služieb,
 • zrýchli a zjednoduší jednotlivé pracovné činnosti IT administrátorov,
 • odbremenení IT personál od operatívnych činností a umožní presmerovať ich kapacity na aktivity s vyššou pridanou hodnotou,
 • zníži náklady na prevádzku celej infraštruktúry (TCO),
 • minimalizuje energetické a priestorové náklady v dátovom centre,
 • poskytuje modularitu a škálovateľnosť,
 • dokáže optimalizovať licenčné náklady softvérových produktov.

Serverovú infraštruktúru navrhujeme ako konsolidované riešenie, umožňujúce dosiahnuť nízke TCO. Jednotlivé technológie nám dovoľujú uvažovať o nasadení konsolidovaného riešenia nielen pri budovaní veľkých dátových centier, ale posúvajú ich dostupnosť čoraz bližšie do sféry malých a stredných podnikov. Serverové operačné systémy inštalujú kvalifikovaní softwaroví špecialisti, držitelia odborných certifikátov Podporované sú systémy spoločnosti Microsoft, a tiež Open Source riešenia. Virtualizáciu IT infraštruktúry riešime na báze produktov svetového lídra - spoločnosti VMware.

Dáta a kvalifikovaní ľudia sú najväčším bohatstvom a každá firma, ktorá chce byť úspešná, by si ho mala chrániť. Za jeden rok totiž celkové množstvo údajov vo firme narastie na takmer dvojnásobok a to pri zachovaní približne rovnakého počtu zamestnancov. Všestranné nasadzovanie počítačových sietí, využívanie Internetu a podnikové informačné systémy sú faktory, s ktorými musia dnešné organizácie rátať. A ak sa firma rozrastá, objem údajov rastie. Riešením sú storage zariadenia prispôsobené svojim výkonom potrebám organizácie.

Od PC techniky sa vyžaduje, aby bola výkonná, spoľahlivá a jednoducho spravovateľná. Trendom sú mobilné zariadenia ako tablet či ultrabooky.

Vzájomnú komunikáciu zariadení zabezpečujeme budovaním širokého spektra počítačových sietí - od jednoduchých až po multiprotokolové na báze najmodernejších technológií siahajúcich po gigabitový Ethernet a optické barebone siete. Optimalizácia prevádzky v sieti a odborný dohľad po odovzdaní sú samozrejmosťou.